tisdag 3 maj 2011

Småföretagarbarometern


Enligt Företagarnas och Swedbanks småföretagsbarometer går det allt bättre för småföretagen i Sverige. Nivåerna är dock ännu inte tillbaka till dem som rådde före finanskrisen 2008.

Lönsamheten har förbättrats och hälften av företagen tror att orderingången kommer att öka det närmaste året. Vart tredje företag planerar för nyanställningar. Men det är svårt att hitta rätt personal till de nya tjänsterna.

Drygt tre av tio företag uppger att de tackat nej till order för att de inte hittar rätt personal. Sossarna tror det går att lösa med gammal AMS-politik - korta svetsarkurser etc.

Så fel, därför problemet är större än så.Det krävs större utbildningsinsatser.


Miljöpartiet vill underlätta för småföretagen att anställa genom att avskaffa sjuklönekostnaden för företag med upp till tio anställda, framgår av en debattartikel i Dagens Nyheter.

De skriver:

"Ett stort hinder för att anställa idag är rädslan för kostnader vid kortare sjukskrivning. Särskilt utsatta är de små företagen. Vi föreslår därför att helt avskaffa sjuklöneansvaret för företag med upp till tio anställda. Detta skulle öka de ekonomiska marginalerna och öka möjligheterna till att anställa fler", skriver Wetterstrand och Valtersson.


De har rätt! Färre företagare skulle tveka att anställa fler om inte dessa pålagor med sjuklön fanns för mindre bolag. Det är en snabbare och mer framkomlig väg.

Regeringen har endast aviserat underlättande åtgärder för storföretag och exportföretag samt lite ospecificerat förbättrade 3:12 regler.

Jan Rejdnell

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar