måndag 16 maj 2011

Superregistret


Så har då Riksdagen ytterligare gjort inskränkningar i den personliga integriteten. För vilken gång i ordningen vet de inte ens själva om.

Nu skall Arbetsförmedlingen få elektronisk tillgång till känsliga personuppgifter om brott och domar. Jo du läste rätt. Arbetsförmedlingen skall kunna kolla upp alla som är arbetssökande om de har lik i lasten.
Redan idag använder sig såväl myndigheter som kommuner av möjligheten att kräva utdrag från det man i dagligt tal kallar brottsregistret när man söker jobb. Osprättat kuvert från Rikspolisstyrelsen när man söker jobb. Arbetsförmedlingen går ett steg till. De kan fixa uppgifterna on-line. Känsliga uppgifter som framtida arbetsgivare vill veta innan anställningsintervjun.

De skall vara relevanta för handläggningen säger Riksdagen som beslutat om att ge Arbetsförmedlingen dessa oinskränkta möjligheter. Dagens regler gör att domar enbart får hanteras manuellt. "Nu skall man göra uppföljningar för att hantera olika insatser".

Privata arbetsförmedlingar får givetvis inte denna tillgång. Det sägs att det skall underlätta inträdet på arbetsmarknaden om man suttit i fängelse. Förlåt mig - skall alla på Arbetsförmedlingen vara påkopplad i dessa enskilda fall? Att Arbetsförmedlingen får registrera uppgifter som även andra myndigheter har tillgång till skapar nya register och nya omloppsbanor med information om individer som alla inte skall ha tillgång till! Snart har vi superregistret som alla myndigheter har tillgång till där uppgifter om dig själv finns som du inte ens visste om dig själv.

När myndigheterna vet mer om dig än du själv vet vad du har varit med om så ter sig George Orwells "1984" som en västanfläkt mot vart vi är på väg.

Jan Rejdenll

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar