måndag 16 maj 2011

Valsystemets kollaps


Riksdagsledamöter beklagar sig över det låga valdeltagandet och pekar på hur det skulle bli med skilda valdagar efter senaste omvalen i Västra Götaland och Örebro.

Det vittnar om total insiktslöshet i hur det svenska valsystemet i dag fungerar. Allt styrs från partiledningarna och partiledarna.

Det svenska valsystemet bygger på att partiledarna och partiledningarna driver hela valrörelsen. Effekterna av en valframgång på riksplanet driver med en valframgång även i kommunval och landstingsvalen.

Vi kan se hur media diskuterar hur många gånger partiledarna varit i Örebro eller Västra Götaland under detta omval. Egentligen har de inte ett dugg att göra med dessa två regionala/lokala val. Debatten om att Reinfeldt vägrar debattera mot oppositionsledaren Juholt tar ändå priset. Ingen av dem är valbara i valkretsarna för omval.

Det egentliga intresset för politiska frågor kring ett separat val är just Europaparlamentsvalet. Det uppfattas också som vilka personer som vi skall välja in till Bryssel kommande fem år. Antalet som personröstar är mycket högt. Här har vi en provmätare på intresset för Europafrågorna. Allt fler lagar och förordningar som beslutas i Bryssel får också direkt genomslag i Sverige. Så visst är det viktigt vem som väljs. Ändå såg vi partiledare på valaffischerna i senaste Europaparlamentsvalet. Det surrades om att detta valet var viktigt i Folkpartiet eftersom det var partiledare Björklunds första val. Likaså surras det nu om nyvalde Juholt. Dessa partiledare borde istället var bannlysta i dessa val. De är inte de som skall representera väljarna i dessa valkretsar eller val.

Det är daga att göra om valsystemet till ett renodlat personvalssystem där partiledarna får mindre utrymme i valet och där de personer som egentligen skall väljas får större utrymme i debatten. Annars är det bara procenten vi räknar och partiledningarna som styr. Att kräva elektroniska val - eftersom vi nu kan e-deklarera borde vi också kunna rösta elektroniskt - är väl OK. Men det löser ingalunda valdeltagandet. Man börjar i fel ända.

Väljarna måste kunna påverka i det val man ställs inför annars brister motivationen att utöva sina medborgliga rättigheter. Att enbart 40 % röstar anses som katastrof. Det kanske speglar det egentliga intresset för landstingsfrågor i Västra Götaland. Har det slagit politikerna och de som ropar efter gemensam valdag.

Att införa ett personvalssystem likt Finland där ersättningarna följer den valda ledamoten istället för att gå till partiets ledning gör också att det blir en välbehövlig delning av makten inom partiet mellan de valda ledamöterna och partiledningen och partiledaren. I Finland diskuterar man att hela landet ska bli ett enda valområde och att det införs en riksomfattande röstspärr på 3,5 procent för alla partier. Vilken tanke att införa detta i Sverige. Sverigedemokraterna har i detta hänseende gått före eftersom de hade en och samma valsedel i varje valkrets i hela Sverige. Effekten blev att de fick flest personröster av alla sett till partiets storlek. Det vittnar om att dagens system med inslag av personrsötning inte fungerar i Sverige. Valsystemet har kollapsat på fler områden...

Jan Rejdnell

1 kommentar:

  1. Varför skulle man gå och rösta när man inte kan påverka någonting? Efter val inträder den representativa demokratins diktatur! Varken medborgare eller de politiskt aktiva svårligen kan påverka hur partiledningen agerar! Vi i Stockholm fick löften i två val att biltullar inte skall införas/avvecklas. Sen blev det biltullar och de kommunpolitiker som var emot fick gå! Personval och direktdemokrati som möjliggör medborgaren att påverka politiken kontinuerligt!

    SvaraRadera