onsdag 6 juli 2011

Det räcker inte med att kalla sig liberal


Björklunds Almedalstal var viktigt ur synpunkten om Folkpartiet söker sig tillbaka till sin ideologi dvs liberalismen istället för att hamra in olika frågor för skapa sig en profil utöver paradnumret med skolan. Snällismen är borta men erbjuds istället? Under 10-15 år har motionerna duggat tätt om att lyfta fram ordet Liberalerna i partinamnet. Något som man antagit men där enbart beteckningen Folkpartiet lyfts fram i val efter val och i all kommunikation. Helt plötsligt lyser enbart ordet "Liberalerna" i bakgrunden till Jan Björklund vid årets Almedalstal. En tillfällighet - knappast. Numer är snart sagt varje parti liberalt (förutom Vänsterpartiet och KD). Centern väljer en partiledare som vill driva liberala frågor och betecknar sig som mer liberalt än Fp. Men det går inte med enbart etikett. Innehållet räknas. Årets tal innehöll gammalt som nytt och en stor blandning till skillnad mot Reinfeldts tal. Några av de ideologiska inslagen var:

"Den liberala rättvisestanken skiljer sig från den socialistiska. Liberal rättvisa innebär inte att alla ska leva sina liv på samma sätt eller tjäna lika mycket pengar. Liberal rättvisa betyder att alla ska få likvärdiga möjligheter.

Därmed så har också liberaler och socialister olika syn på statens roll. "
Och...

"Socialister, med sin syn på rättvisa, ser som sin huvuduppgift att motarbeta att människor blir rika. Liberaler, med sin syn på rättvisa, ser som sin huvuduppgift att motarbeta att människor blir fattiga. "


Knappast ett "statement" som andra partier i Sverige som kallar sig liberala inte skulle skriva under på. Björklund jämför mot socialism och till kvarvarande diktaturer som Nordkorea med sin kommunism. Inte ett ljud om Kina med sin råkapitalism.


Ett av huvudnumren i talet och nyheten på presskonferensen var en modern arbetsrätt samt arbetskraftsinvandringen. Men inga konkreta förslag till modern arbetsrätt. Här har Centern en betydligt tuffare linje men Björklund konstaterade att det är ett problem. Det finns en opinion om Folkpartiet till att radikalt modernisera arbetsrätten radikalt men detta har inte trängt igenom.


Björklund berörde också jämställdhet kopplat till utbildning samt forskningens betydelse men berörde inte varför de kraftiga satsningar som ändå görs inom forskningen inte leder till fler upptäcker och arbeten i Sverige.


Björklund beklagade majoriteten i Riksdagen som försvårar för utländska arbetare att ta jobb i Sverige och menade att det byggs mer hinder och starkare gränser i bland annat Danmark och Frankrike. Visst är det viktigt men i tider där det monetära systemet utmanas inom unionen och länder håller på att gå i konkurs känns valet av fråga för att åskådliggöra det liberala partiets uppgift en aning lätt.


Slutet av talet kom den liberala klämmen:


"Människor har olika förutsättningar och skiftande behov. De vill inte längre bli betraktade som delar i ett kollektiv. Tage Erlander myntade begreppet ”Det starka samhället”. Med det menade han att den politiska makten över människor ska vara stor. Men med det starka samhället blir individerna svaga. Vi liberaler vill se en motsatt utveckling. Med starkare individer och en minskad kollektiv och politisk makt."


Men Björklund och Folkpartiet har agerat precis tvärtom senaste året i Riksdagen. Fler lagar och bestämmelser, mer övervakning och fastställande av direktiv från EU som gör intrång inom integritetens område. Mer krav om hårdare tag. Frågan hängde kvar i den disiga Gotlandsluften sent på kvällen: När kommer de liberala förslagen från Folkpartiet istället för avståndstagandet mot kommunismen och skillnaden i synsätt mot socialismen? Folkpartiet har en lång resa kvar innan man kan slopa ordet Folkpartiet och enbart sätta upp ordet Liberalerna i fonden vid sina framträdanden som man gjorde vid årets tal i Almedalen.

Jan Rejdnell

1 kommentar:

  1. Här har du tyvärr rätt. Björklund sas i media ha hållit ett ideologiskt tal. Men det sas föga om innehållet. Fanns alltså inte mkt substans?
    Björklunds fp är så uttunnat och motsägelsefullt i sin påstådda liberalism att det inte lockar någon. I vart fall inte den som är liberal.

    INtressant ändå att Björklund o fp idag pratar mera om liberalism än för ett par år sedan. Men som du säger, det räcker inte att prata om det...

    När gärningarna motsäger blir det dessutom knepigt.

    SvaraRadera