fredag 8 juli 2011

Håkan Juholt är Nordens Chavez


Håkan Juholt vill åter införa regleringarna av apotek, järnvägen och elmarknaden. Därtill reglera "den oreglerade finansmarknaden" Vad det sista innebär förstår inte någon - inte ens Juholt själv.

Börsen är ägd av Nasdaq och vi lever i EU med en fri kapitalmarknad. Juholt tycks tro att utländska företaga skall nationaliseras. Efter talet i Almedalen att återigen införa regleringar på nu avreglerade marknader där konsumenterna nu själv får välja, måste man kalla Juholt för Nordens Chavez. Det är gammal socialdemokratisk politik där man tycks tro att det är staten som skall styra och företagen lyder. Att politikerna vet bäst och marknaden skall passa sig - annars kanske man rent av nationaliserar.

Hela talet gick ut på att löntagarna skall ges mer rätt och bättre skydd. Arbeta mindre och inte utsättas för onödiga påfrestningar. Därtill mer betalt. Detta utan att snegla på konkurrensen i Europa och världen eller företagens villkor för att klara sig. Företagarna skall passa sig - det blir bättre om politikerna bestämmer mer.

Detta ligger helt i linje med den inställning som den socialdemokratiska kommunen Oskarshamn har till näringslivet. Företagsklimatet ligger alltid i botten. I år på plats 275 av totalt 290 kommuner. Socialdemokraterna har styrt i över 90 år och förstår inte mindre företags villkor och drivkrafter. I Oskarshamn vill socialdemokraterna ha stora företag som SCANIA och Kärnkraftsanläggningen vid OKG. Styret är nästintill Stalinistiskt - ingen debatt sker i fullmäktige - det är i arbetarkommunen man tar besluten. Det är från den andan Håkan Juholt kommer. Han fattar inte att jobben kommer i de små företagen.

Fler lagar och förordningar - mer pengar in till staten för att garantera sommarjobb till ungdomar. Staten skall ta in mer pengar för att sedan dela ut pengarna i bidrag. Gammal socialdemokratisk politik.

Juholt vill ha en återgång till hur det politiskt såg ut i Sverige på 60-talet. Han har inte fattat globaliseringen och att Staten inte kan styra allting längre. Kapitalet flyttar ut, småföretag konkurreras ut och läggs ned och saker blir dyrare med Juholts politik. Det är bara att titta på den skuldsättning Oskarshamns kommun skaffat sig och villkoren att driva ett mindre företag där.

Jan Rejdnell

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar