tisdag 20 september 2011

25 miljarder som sätter fart på Sverige


Vem vet att skatten i arbetsgivaravgifterna som inte kan kopplas till några försäkringar höjts sedan årsskiftet för alla företagare? Ingen såg skillnaden eftersom man sänkte avgifter till försäkringar etc. med samma nivå som staten höjde skatten på arbete.
Denna "löneavgift" som är en ren skatt är i dag över 9 procent.

För att komma i samklang med andra företag i Europa måste Sverige sänka sina arbetsgivaravgifter - man kan börja med löneskatten.

En generell sänkning av arbetsgivaravgifterna sägs att den skulle bli dyr för staten. Varje procentenhets sänkning skulle kosta omkring 10 miljarder kronor i inkomstbortfall.

I stället för att halvera arbetsgivaravgifterna för alla 500.000 företag som finns i Sverige (alla har inte anställda) så borde man göra det för de första tio anställda i företagen.

Det skulle kosta 25 miljarder kronor för staten, men det skulle sätta fart på ekonomin och sysselsättningen . Det skulle få fler att anställa då det är tveksam om en sänkt restaurangmoms skulle göra det.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar