tisdag 13 september 2011

Budgetsanering eller Eurons död?


"Inte en sannolik utveckling" säger Lars Calmfors i en krönika i DN i dag, om att de sydeuropeiska länderna lyckas budgetsanera och göra åtstramningar i ekonomin som drabbar vanligt folk hårt.

Då finns två alternativ:

Nya stöd från EU-länderna - stora stöd - vilket kan smitta till andra länder med ännu mer stöd. Euroobligationer kan dra ned även någorlunda friska landekonomier.

Det andra är ett abrupt slut på stöd vilket leder till oordnade betalningsinställelser i ett eller flera av krisländerna. En rad banker går i så fall omkull, vilket förmodligen utlöser en ny kraftig recession.

Det slutgiltiga steget är ett grekiskt utträde ur valutaunionen skulle också skapa förväntningar om att andra krisländer kan välja samma väg, vilket skulle försvåra deras läge.

För andra europeiska ekonomier är det faktiskt det mest tilltalande scenariot i detta läge och då är Euron som betalningsmedel i södra Europa död. Och om man så vill lite av Europatanken. Eller som Calmfors uttrycker det: "i slutändan får både en akut finanskris och en politisk kris som äventyrar eurons framtid."

Jan Rejdnell

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar