måndag 26 september 2011

Färre svartjobb med RUT- och ROT-avdrag


Sedan ROT- och RUT-avdraget infördes har acceptansen bland allmänheten att anlita svart arbetskraft minskat. Allt fler hushåll väljer att köpa vita städ- och hantverkstjänster. Dessutom har avdraget gjort det enklare för Skatteverket att kontrollera att företag i städ- och byggbranschen betalar sina skatter.

– Svenskarna tycker inte längre att det är okej att ha svart städhjälp eller att köpa svarta byggtjänster. Vi ser att skattereduktionen har skapat vita jobb och att det har skett en tydlig attitydförändring sedan ROT- och RUT-avdraget infördes, säger Jan-Erik Bäckman, analyschef på Skatteverket.

I en intervjuundersökning som Skatteverket har låtit göra svarar 88 procent att det inte är okej att folk köper svartstädning. Hela 90 procent tycker inte att det okej att folk köper ROT-arbeten svart. Bilden för en del år sedan var den motsatta. Man kan lugnt påstå att dessa avdrag bidragit till mer än sundare statsfinanser.

När ändå skattesystemet ser ut som ett lapptäcke är det viktigt att motverka alla tendenser åt att svartjobb lönar sig. Om staten vill ta ett rejält tag mot svartjobben måste det totala skattetrycket minska. Högt skattetryck leder till konstruktioner för att undgå skatt. Så är det bara.

Främst är det viktigast att skatten på arbete minskar. I dag är kapitalskatten mindre än på arbete trots att jobben skall komma i de mindre bolagen är de hårdare beskattade än de stora företagen som landar sina vinster utanför Sveriges gränser.

En sänkning av arbetsgivaravgifterna för mindre bolag skulle medverka till fler anställda och expansivare småföretag och vitare ekonomi.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar