torsdag 27 oktober 2011

Räntan borde ha sänkts!


Reporäntan ligger just nu på 2,0 procent. Riksbanken har sedan tidigare utlovat en gradvis höjning av räntan. Ett löfte allt fler inte hoppas bli infriat. Senaste beslutet om räntan togs den 7 september. Då lär man man den ligga kvar på samma nivå som tidigare.
Anledningen var oron på finansmarknaderna, och att ledamöterna förutspådde en större inbromsning av den svenska ekonomin än man tidigare trott.
Nu nästan två månader senare är läget för den svenska ekonomin faktiskt sämre. Inbromsningen är tydligare och mer markant för framförallt exportföretagen. Avsättningen för deras produkter sker i länder där inbromsningen är än tuffare i Sverige. Orsak och verkan - Sverige blir snabbare drabbat eftersom vi exporterar mycket.

Målet för penningpolitiken är enligt riksbankslagen att "upprätthålla ett fast penningvärde". Riksbankens tolkning av målet är, enligt bankens hemsida, att inflationen ska vara låg och stabil.

Det är solklart att Sverige påverkas av den finansiella oron i omvärlden, och att därmed det sker en lägre tillväxt i USA och Europa vilket i sin tur medför dämpad tillväxt och inflation även i Sverige. Därför borde Riksbanken hålla nere räntan så inflationen blir låg och inte kronan sticker i väg i värde i förhållande till andra valutor.

Med tanke på att bankerna kommer att försöka skydda sig i ett oroligt läge som världen befinner sig i innebär att att det blir större skillnad mellan reporäntan och bostadsräntan. Bankerna tror att riskerna är större att kunderna ska gå i konkurs och inte kunna betala tillbaka sina lån. Det talar också för en bibehållen eller rentav lägre ränta.

Riksbanken behåller räntan oförändrad fram till i början av nästa år . De skriver:
"Svårigheterna med att lösa den statsfinansiella krisen i Europa har lett till ökad osäkerhet om framtiden. I Sverige väntas den ekonomiska utvecklingen bli något svagare framöver. Samtidigt är inflationstrycket lågt. Därför har Riksbankens direktion beslutat att lämna reporäntan oförändrad på 2 procent och avvakta med ytterligare höjningar till en bit in på nästa år."

Direktionen säger vidare att : "Inflationen mätt med KPI är hög. Det beror främst på att räntorna för bolån stigit. Det underliggande inflationstrycket är däremot lågt i dagsläget." Men samtidigt finns här en farhåga att inflationstrycket skall stiga. Vad man grundar detta på finns inte uttryckt.

Frågan är vad beslutet egentligen blivit om man vetat om vad som hände i natt med uppgörelsen kring Greklands statsfinanser. Troligtvis hade fler gått på reservanternas linje i direktionen:

Vice riksbankscheferna Karolina Ekholm och Lars E.O. Svensson reserverade sig nämligen mot beslutet att lämna reporäntan oförändrad och mot reporäntebanan i den penningpolitiska rapporten.

Det känns snudd på larvigt att utfärda prognoser flera år framåt när situationen ändrar sig vecka för vecka - ja dag för dag i världen.

De förordade att räntan sänks till 1,75 procent. De förordade också en lägre räntebana som ligger på 1,5 procent från och med första kvartalet 2012 till och med första kvartalet 2013 och sedan stiger till strax över 3 procent vid slutet av prognosperioden. Detta motiveras av deras bedömning att rapportens prognoser för utländska styrräntor och svenskt resursutnyttjande båda är för höga. Denna räntebana leder då till en KPIF-inflation närmare 2 procent och en snabbare minskning av arbetslösheten mot en långsiktigt hållbar nivå.

Med dagens oförändrade får vi troligtvis fler varsel och mer oro hos konsumenterna. De kommer hålla hårdare i plånboken. Om man sänkt räntan till 1,75 procent som två ledamöter reserverade sig för hade inte bostadspriserna fortsatt falla.

Bankerna garderar nu upp sig med ökad bostadsränta. Likaså kravet att man måste sälja sin bostad för att garanteras lån på den nya bostaden. Här skjuter bankerna sig själva i foten. Det kommer tvärbromsa bostadsförsäljningarna. Vansinnig regel som bankerna själv hittat på för att skydda sig själva. Noll risk.


Mer om reporäntan: SvD , DI , Aftonbladet , Sveriges Radio , Affärsvärlden ,

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar