söndag 25 december 2011

Sveriges nationella energipolitik övergiven


Publicerad i Svd 2011-12-25 under Brännpunkt.


Sedan 1 november är Sverige indelat i fyra geografiska områden vad gäller el.

Det är en nyordning som får stora konsekvenser. Bara under november månad betalade konsumenterna i elområde 3+4 (mellersta och södra Sverige) in 228 532 000 kr till Svenska Kraftnät för att bygga om flaskhalsarna i stomelnätet. Fram till årsskiftet 2014/2015 kommer över 8 miljarder betalas in extra av konsumenterna.

Självklart måste flaskhalsarna i elnäten byggas om för att transportera el från norra till södra Sverige, men nu måste konsumenterna återigen betala för att staten planerat illa och ta konsekvenserna av nedmonteringen av Barsebäck.

Flaskhalsarna i elnäten borde ha byggts om redan för tio år sedan då man var i färd med att stänga ned hela Barsebäck. Nu kostar det extra. Generaldirektör Mikael Odenberg anser det rimligt att konsumenterna får betala för ombyggnationen av elnäten. Det är en självklarhet men vad Odenberg och ansvariga politiker glömmer bort att berätta är att konsumenterna får betala flera gånger om för elproduktionen och dess infrastruktur.

När Tankesmedjan Liberalerna räknat på skatter, avgifter och moms visar det sig att privatpersoner får lägga två tredjedelar i skatt av det totala elpriset. Skatten ökar dessutom varje år med moms ovanpå det totala priset – skatt på skatten. Elen är en stor intäktskälla för staten. Först en rejäl skatt sedan skall ombyggnationer betalas. Det är dags att sänka elskatten i södra och mellersta Sverige! Vi har nått till en gräns där den höga elskatten slår ut arbetstillfällen och driver produktionsindustrin utomlands.

Effekterna av en högskattepolitik på elen får nu sina konsekvenser. I en inbromsande ekonomi tar staten in drygt 8 miljarder extra för att bygga om elnäten fram till 2014. Samtidigt höjer man skatten på elpriset och godkänner högre taxor på 8 procent från elproducenterna. Ovanpå på detta läggs momsen. Detta slår ut industrier i södra Sverige. De flyttar söderut och inte till Norrland som EU-kommissionen tycks tro. Sättet att sänka den totala elkonsumtionen i södra Sverige är effektivt men inte produktivt för landet.

Den nationella energipolitiken har övergivits i och med att elhandelsområdena infördes. I praktiken har den svenska energipolitiken blivit internationellt anpassad. Man kan enkelt beskriva det som att Sverige i dag består av fyra geografiska zoner som skall bära sina egna kostnader för att producera el. Med ett stort elunderskott i södra Sverige, som idag motsvarar tre Barsebäcksproduktioner, kommer elen att bli lika dyr som i Danmark. När Tyskland nu söker nya produktionsformer för elen än den kärnkraft som levereras av de 17 kärnkraftverk som finns i dag kommer Sverige vara med och leverera el från Sverige.

Att detta får konsekvenser vet elkonsumenterna i södra Sverige. Hela 30 procent av den el som tillförs Elområde 4 blev vidareexporterad till utlandet under november månad. Detta sker samtidigt som man har kvar flaskhalsarna fram till 2014/15. Priset på el går upp i södra Sverige.

Nationella tveksamheter till kärnkraft ter sig i dag närmast marginella då danskarna och tyskar köper svensk kärnkraftsel och Mellansverige köper finsk dito. Vi är i en marknadssituation där man handlar el på Nord pool-börsen.

Den finska kärnkraften byggs ut och kommer att bli en exportprodukt till Sverige. I mitten av december invigdes en ny kraftkabel mellan Finland och Sverige. Inbjudan att investera i finsk kärnkraft har skickats till en rad svenska norrlandskommuner.

Riksdagen och regeringen har ambitionen att tolvdubbla vindkraften från 2009 till 2020. Vindkraften är inte hela lösningen! När vindkraften står still behövs stabil kraftkälla som ersätter bortfallet. Den osäkra produktionen av elkraft från vindkraftverken leder till volatilitet av priserna på spotmarknaden och driver upp priserna. Det märktes tydligt under två veckor i november då vindkraftverken stod stilla i Danmark. Spotpriserna på terminsmarkanden i elhandelsområde 4 gick upp kraftigt. När det är vindstilla behövs säker produktionskälla som snabbt ersätter de stillastående vindkraftverken.


JAN REJDNELL

Tankesmedjan Liberalerna


ERIC ANDERZON

Svenska Elnätsupproret GGV


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar