måndag 16 maj 2011

Valsystemets kollaps


Riksdagsledamöter beklagar sig över det låga valdeltagandet och pekar på hur det skulle bli med skilda valdagar efter senaste omvalen i Västra Götaland och Örebro.

Det vittnar om total insiktslöshet i hur det svenska valsystemet i dag fungerar. Allt styrs från partiledningarna och partiledarna.

Det svenska valsystemet bygger på att partiledarna och partiledningarna driver hela valrörelsen. Effekterna av en valframgång på riksplanet driver med en valframgång även i kommunval och landstingsvalen.

Vi kan se hur media diskuterar hur många gånger partiledarna varit i Örebro eller Västra Götaland under detta omval. Egentligen har de inte ett dugg att göra med dessa två regionala/lokala val. Debatten om att Reinfeldt vägrar debattera mot oppositionsledaren Juholt tar ändå priset. Ingen av dem är valbara i valkretsarna för omval.

Det egentliga intresset för politiska frågor kring ett separat val är just Europaparlamentsvalet. Det uppfattas också som vilka personer som vi skall välja in till Bryssel kommande fem år. Antalet som personröstar är mycket högt. Här har vi en provmätare på intresset för Europafrågorna. Allt fler lagar och förordningar som beslutas i Bryssel får också direkt genomslag i Sverige. Så visst är det viktigt vem som väljs. Ändå såg vi partiledare på valaffischerna i senaste Europaparlamentsvalet. Det surrades om att detta valet var viktigt i Folkpartiet eftersom det var partiledare Björklunds första val. Likaså surras det nu om nyvalde Juholt. Dessa partiledare borde istället var bannlysta i dessa val. De är inte de som skall representera väljarna i dessa valkretsar eller val.

Det är daga att göra om valsystemet till ett renodlat personvalssystem där partiledarna får mindre utrymme i valet och där de personer som egentligen skall väljas får större utrymme i debatten. Annars är det bara procenten vi räknar och partiledningarna som styr. Att kräva elektroniska val - eftersom vi nu kan e-deklarera borde vi också kunna rösta elektroniskt - är väl OK. Men det löser ingalunda valdeltagandet. Man börjar i fel ända.

Väljarna måste kunna påverka i det val man ställs inför annars brister motivationen att utöva sina medborgliga rättigheter. Att enbart 40 % röstar anses som katastrof. Det kanske speglar det egentliga intresset för landstingsfrågor i Västra Götaland. Har det slagit politikerna och de som ropar efter gemensam valdag.

Att införa ett personvalssystem likt Finland där ersättningarna följer den valda ledamoten istället för att gå till partiets ledning gör också att det blir en välbehövlig delning av makten inom partiet mellan de valda ledamöterna och partiledningen och partiledaren. I Finland diskuterar man att hela landet ska bli ett enda valområde och att det införs en riksomfattande röstspärr på 3,5 procent för alla partier. Vilken tanke att införa detta i Sverige. Sverigedemokraterna har i detta hänseende gått före eftersom de hade en och samma valsedel i varje valkrets i hela Sverige. Effekten blev att de fick flest personröster av alla sett till partiets storlek. Det vittnar om att dagens system med inslag av personrsötning inte fungerar i Sverige. Valsystemet har kollapsat på fler områden...

Jan Rejdnell

Superregistret


Så har då Riksdagen ytterligare gjort inskränkningar i den personliga integriteten. För vilken gång i ordningen vet de inte ens själva om.

Nu skall Arbetsförmedlingen få elektronisk tillgång till känsliga personuppgifter om brott och domar. Jo du läste rätt. Arbetsförmedlingen skall kunna kolla upp alla som är arbetssökande om de har lik i lasten.
Redan idag använder sig såväl myndigheter som kommuner av möjligheten att kräva utdrag från det man i dagligt tal kallar brottsregistret när man söker jobb. Osprättat kuvert från Rikspolisstyrelsen när man söker jobb. Arbetsförmedlingen går ett steg till. De kan fixa uppgifterna on-line. Känsliga uppgifter som framtida arbetsgivare vill veta innan anställningsintervjun.

De skall vara relevanta för handläggningen säger Riksdagen som beslutat om att ge Arbetsförmedlingen dessa oinskränkta möjligheter. Dagens regler gör att domar enbart får hanteras manuellt. "Nu skall man göra uppföljningar för att hantera olika insatser".

Privata arbetsförmedlingar får givetvis inte denna tillgång. Det sägs att det skall underlätta inträdet på arbetsmarknaden om man suttit i fängelse. Förlåt mig - skall alla på Arbetsförmedlingen vara påkopplad i dessa enskilda fall? Att Arbetsförmedlingen får registrera uppgifter som även andra myndigheter har tillgång till skapar nya register och nya omloppsbanor med information om individer som alla inte skall ha tillgång till! Snart har vi superregistret som alla myndigheter har tillgång till där uppgifter om dig själv finns som du inte ens visste om dig själv.

När myndigheterna vet mer om dig än du själv vet vad du har varit med om så ter sig George Orwells "1984" som en västanfläkt mot vart vi är på väg.

Jan Rejdenll