onsdag 13 juli 2011

Tillväxt skapar frihet!


Jag lyssnade med stegrad förvåning på Håkan Juholts tal i Almedalen. Det måste sägas rent ut - det var direkt företagarovänligt. Inte för att talet rörde enbart löntagare utan för att företagen skulle passa sig annars så det bli andra bullar av. Mer lagstiftning och mer avgifter. Det resursutrymme som Juholt tycker sig kunna se är skapat i företagen. Inte bara bland de stora företagen som han är van vid att utgå från, utan bland de många små företagen. För att samhällsmedborgare skall kunna bygga sina liv krävs att företagen växer och skapar överskott. Den stämning som i dag alltmer märks bland socialdemokrater och vissa miljöpartister präglas av att politikerna skall bestämma mer inte mindre. Man tar in för att dela ut och styra när man delar ut. Tillväxten skapar med jämlikhet och drivkraft i sig än detta synsätt att politikerna styr. Det är som Mats Halvarsson slog fast i en replik på DN Debatt:
• När det gäller ideal för samhällsutvecklingen stärker ökad materiell rikedom människors sekulära-rationella värderingar på bekostnad av trosföreställningar, nationalism och förlitan på auktoriteter.

• När det gäller ideal för individens utveckling driver ekonomisk tillväxt människors värderingar till ökad betoning av individuell frihet, samhällsengagemang och självförverkligande.

Ekonomisk tillväxt
frigör människors potential. Det gör allt färre människor i världen fattigare. Det är enkelt och sammanfattat i Brännpunktsartikel - att den enskilt viktigaste åtgärden för att få fler nya och fler växande företag är att låta företagarna tjäna mer pengar. Dagens beskattning är både orättvis och direkt tillväxtfientlig. Detta skriver en VD i ett tillväxtföretag i Sverige.
Det finns otaliga bevis på att exempelvis Miljöpartiet tror sig kunna veta bättre om marknaden och hur man skall planera genom att lägga sig i satsningarna som företagen vill göra. Senast i Stockholm vill man skrota hälften av alla utvecklingsprojekt. En avgörande komponent för att ge Storstäderna chansen att utvecklas vidare är utveckling av infrastrukturen. Detta vill Miljöpartiet stoppa. Det är ingen unik svensk utveckling att befolkningen flyttar in till storstäderna men Miljöpartiet vill annorlunda och tror sig kunna styra utvecklingen efter sina värdemönster.
Johnny Munkhammar hade en debattartikel på SvD nyligen om detta. Fler debattartiklar har kommit på samma tema kring försöken att stoppa tillväxten och styra utvecklingen. Svenskt Näringsliv har ställt frågor till Miljöpartiet. Miljöpartiet tycks tro att tillväxt alltid leder till miljöförstörelse, så fel - så fel tänkt.

Storstäderna är den ekonomiska motorn för ett land. Och det ökar...

Vänstern har tycks tro att man kan skapa välfärd och ekonomisk frihet utan tillväxt. Att man kan planera fram saker och ting. Det är grunden i kommunismen och mer vänsterinriktade socialisters tankesätt.

På samma sätt som när ett företag gör en affärsplan, marknadsplan etc. gäller det att genom en tillväxtplan strukturera företagets tankar om tillväxt och skapa en samsyn bland företagets medarbetare. På liknande vis kan man göra i ett samhälle för att skapa en mer dynamisk tillväxt. Det får individer att växa och får mer individuell frihet, samhällsengagemang och självförverkligande. Mot detta står vänstern i en syn att allt är statiskt - det man tar här måste kompenseras där.

Tillväxten i näringslivet och företagen sker genom introduktion av nya produkter och/eller tjänster samt utvecklande av tidigare produkter eller tjänster. Försäljning kan också etableras på nya marknader, till exempel genom export till andra länder. För samhället måste vara engagerad och förstå hur och var tillväxten sker så infrastruktur och människors vardag kan underlättas och förenklas. Om politiker jävlas med näringslivet så krymper det och flyttar till andra marknader där det kan blomma. Det är enkelt...

Om Håkan Juholt väljs till Statsminister får vi en 60-talssyn på näringslivet. Det är bara att titta på den hemkommun som Juholt kommer från - Oskarshamn. Själv fick jag lura det politiska etablissemanget i Oskarshamn på 90-talets början då ett nyföretagarcentrum skulle bildas. Ett centrum för underlättande av att nya företag skapades. Jag fick dra ihop ett 40-tal företagare som backade upp men det höll på gå snett när de förstod vem som var initiativtagare till denna händelse. Då jag växte upp i denna kommun under ungdomsåren så kom de ihåg mitt namn alltför väl. Men anekdoten visar att det rör sig deras planering och försyn hur saker och ting skall vara. Näringslivet skall passa sig.

Tillväxt skapar i sig att fler människor kan utvecklas och bli mindre nationalistiska. Det skapar mindre med barnfattigdom och skapar mindre auktoritetstro. Kort och gott - det skapar frihet.

Jan Rejdnell