onsdag 20 juli 2011

Blir Framtidskommissionens rapport som Globaliseringsrådets?


I Almedalen tillkännagav Fredrik Reinfeldt att en Framtidskommission skulle tillsättas. Det hade räckt med att ta del av de 25 rapporter som Globaliseringsrådet lade fram under Utbildningsdepartementet. Det var Lars Leijonborg var ordförande i globaliseringsrådet både som partiordförande och tiden efter detta, liksom han sedermera med Forsknings- och högskoleminister. Rådets uppgift med de 23 ledamöter vilket den innehöll var att ta fram en strategi för hur Sverige skall möta globaliseringens utmaningar och tillvarata globaliseringens möjligheter. Den hade helt enkelt till uppgift att föra debatt och upplysa om globaliseringen.

Efter de 35 underlagsrapporter som lämnades så kom slutdokumenten varav ett - Bortom krisen. Om ett framgångsrikt Sverige. Den säger att vi är mera sårbart än vi vill tro och pekar på vårt beroende av några få framgångsrika exportföretag. Ingen nyhet mer än 40 miljarder skulle satsas för att utveckla näringslivet. Några av de huvudpunkter som rådet slog fast tillsammans med de fackliga organisationerna var att:

- En blocköverskridande skattereform efterlyses.
- En huvudkontorsstrategi, så fler bolag väljer att ha huvudkontoret i Sverige.
- En storsatsning på kunskapspolitiken. Bland annat engelska från första klass etc.
- Kvalitetsdrivande system inom offentlig sektor genom exempelvis ökad konkurrens och vårdval.
- Satsa på energiforskning och genom att bygga upp en rikstäckande infrastruktur med laddstationer göra Sverige till ett elbilens pionjärland.
- Utveckla arbetslinjen genom bland annat en blocköverskridande socialförsäkringsreform, snabbare inträde på arbetsmarknaden och olika åtgärder för att i praktiken höja pensionsåldern.

Det var det sista som Moderaterna tog med sig till Almedalen denna sommar. En ny skattereform behövs där olika system måste prövas - varför inte ett system med Platt skatt (även för företag)?

Likaså tog man i slutbetänkandet - Utvecklingskraft och omställningsförmåga. En globaliserad svensk ekonomi - stora delar av dagens industri- och tjänstebranscher kommer att tas över av andra länder. Hur väl rustat står Sverige att möta dessa utmaningar? Hur kan ett litet öppet land förbereda sig för att tillgodogöra sig de vinster som finns i en globaliseringsprocess?

Sysselsättningen på hemmamarknaden har minskat i de 30 största företagen. Istället är det bland mindre och medelstora företag som sysselsättningsökningarna är mest påtaglig. Ändå hänger inte näringspolitiken med i Sverige. Den sover!

Vi ser att mindre kunskapsintensiva tjänstenäringar (detalj- och partihandel, hotell- och restaurangnäringar m.m.) varit framgångsrik. Delvis tack vare ROT- och ROT-avdrag vilket nu restaurangnäringen vill följa upp med sänkt restaurangmoms. En helt annan bild framträder för avancerade tjänstesektorer, främst s.k. företagsnära tjänster (finans-, försäkrings- och olika konsulttjänster) men också delar av vård, utbildning och liknande.
Sysselsättningsökningen har varit dramatisk – omkring 70 procent över en tio-årsperiod och hyggligt jämt fördelad för samtliga storlekskategorier. Det är i dessa tjänstesektorer som en betydande del av det svenska näringslivets kunskapskapital finns. Politikerna ser detta och tror sig kunna med olika riktade insatser gynna vissa företag.

Men för att öka ett lands exportbas främst bör inriktas på att undanröja hinder för mindre och medelstora företag. Det är de fasta kostnaderna som måste ner. Svenska företag måste komma i paritet med sina utländska konkurrenter för annars arbetar man inte på lika villkor. Man hänvisas till den inhemska marknaden som är alldeles för liten för att ett bolag skall kunna växa.
Med svenska skattesatser och dubbelbeskattningar hamnar svenska nyföretagandet på bottennivå. När svenska bolag skall säljas har ägarna inte tagit ut vettiga löner och vinst för bolaget och därmed inte påvisa vad värdet på bolaget egentligen är. Det gör att förutsättningarna för småföretag i Sverige är i strykklass jämfört med övriga Europa.

Om Borg & Reinfeldt fattade skulle man sänka skatten för svenska småföretag. De stora bjässarna betalar ändå ingen onödig skatt i Sverige längre. Man skulle ta bort dubbelbeskattningen och de förhatliga 3:12 -reglerna. Man skulle införa en avdragsrätt för de svenskar som satsade riskkapital i små onoterade bolag. De pengarna stannar i Sverige. I dag är det "lata" kapitalet dvs. investering i börsnoterade bolag betydligt mer gynnsamt ur skattesynpunkt än att satsa i ett lite växande småföretag.

Detta skulle skapa mer jobb, fler företag som växte och anställde. Istället lade man Globaliseringsrådets alla rapporter på hyllen och uppfann en ny - Framtidskommission. Har Sverige tid med att dra samma slutsatser igen?

Jan Rejdnell

söndag 17 juli 2011

Skall Centern välja Maud 2.0 ?


Vi som var i Almedalen kunde uppleva hur en av Centerns partiordförandekandidater - Annie Johansson - lyste i framträdande efter framträdande. En märkbar kraft att gå igenom och lämna avtryck i diskussioner och debatt. En partiledares uppgift är att kunna entusiasmera fler än den närmast troende skaran dvs. partimedlemmarna. Centerns roll i svensk politik hänger intimt samman med att hitta liberala politiska hjärtefrågor som inte hör 70-talet till.

Det handlar om att entusiasmera en den yngre generationen som nu blir alltmer intresserade av politik. Det handlar inte om vem som varit mest trevlig i brobyggandet inom regeringen och att de andra partierna i Alliansen skall gilla nya partiledaren i Centern.

När jag läser en debattartikel i Expressen av några Centerpartister från landsbygden slås jag att de verkar fortfarande leva i ett slags vakum från Olof Johanssons dagar. Man vill välja en Maud 2.0 med Anna-Karin Hatt för att fortsätta opinonsfärden nedåt som Maud lett. Man vill utse hennes gamla talskrivare och ständiga tvåa till uppgiften att lyfta ett parti som skall entusiasmera yngre väljare i storstan. Det blir som att skriva på för utanförskap i politiken.

Även Leif Pagrotsky har lämnat råd om Centerpartiets överlevnad i Expressen
men tror att allt handlar om vilken politik partiet skall driva. Hon borde i rimlighetens namn ägna allt fokus på sitt eget parti som både har problem med ledare och politik.

Nej, mycket handlar om partiledare i svensk politik. Som liberal anser jag att det vore en stor förlust att tappa Centern utanför riksdagen särskilt när det parti som har Liberalerna i sitt efternamn nu alltmer ägnar sig åt en så kallad kravliberalism. Annie Johansson kan fängsla en ny generation liberaler! Hon kan med sin lyskraft mejsla ut de nya liberala hjärtefrågorna för 2000- talet där globaliseringen går i rasande fart. Där vår ekonomi intimt hänger samman med övrig världsekonomi. Då krävs en person som förstår ekonomi istället för att få den ständiga etiketten "socialliberal" för att bli accepterad i det politiska liberala adeln.

Att Annie Johansson är under 30 år istället för medelålders är själva förutsättningen för Centerns lyskraft och möjliga framgång. Att försöka hitta en så snarlik kopia av Maud Olofsson är dödsdömt. Likaså att överge Centerns liberala väg för att återgå i en slags konservativ landsbygdsromatism.

Själv var jag först ut med att föreslå Bengt Westerberg som ny partiledare för Folkpartiet för många år sedan. Jag gjorde det då som ordförande för Liberala Studentförbundet. Inte för att jag för en sekund trodde att Bengt Westerberg var en tvättäkta socialliberal eller ens ideologiskt förkankrad liberal. Vi gjorde för att han var den kandidat som kunde lyfta partiet och för liberaler att gå samman och attrahera nya liberala väljargrupper men en ny politik.
Jag ser samma möjliga potential i Annie Johansson för Centerpartiet i dag. Får hon stödet från medlemmarna i Centerpartiet - en kraftig uppbackning så kan hon lyfta partiet.
Det är en fördel att hon INTE sitter i regeringen. Regeringsmakten förlamar Centern.

Dessutom vågar Annie Johansson lyfta integritetsfrågorna. Det var Annie och Fredrik Federley som blev injagade att rösta för FRA av i första hand Anna-Karin Hatt och den ständigt icke-populära Andreas Carlgren. De var FRA-kramarna i partiet. I valutvärderingen av Centerns katastrofval angavs just FRA-frågan som ett tappat förtroendekapital bland yngre väljargrupper. Tro inte för en sekund att en FRA-kramare kommer bygga upp en ny integrationspolitik.

Det är dags att slänga in Hatten!
Det är dags för en ny generation liberaler - det är dags för Annie Johansson!

Tornberg i Centerns valberedning har närmare presenterat tre huvudkandidater till partiledarposten och att utfrågningar skall ske i hela landet. Det blir med andra ord ett "chicken-race".

Jan Rejdnell