måndag 1 augusti 2011

Enklaver i förorten kan hjälpa invandrare att få jobb


Invandrarförorterna är inte något hot. Där skapas enklaver där man hjälper varandra. Därför är det fel av regeringen att tillsätta en utredning om skattelättnader i "utanförskapsområden".

Den 10 mars i år föreslog tre ministrar - Anders Borg, Maud Olofsson och Erik Ullenhag - på SvD Brännpunkt att Nystartszoner bör införas i så kallade utanförskapsområden. Det är ett feltänk att skapa frizoner för invandrare att verka i. Det underbygger "vi och dom" och är ett betyg på ett direkt misslyckande av integrationspolitiken i Sverige. integreringsdebatten bör istället handla om människors frihet om hur vi lever våra egna liv. Det handlar inte om hur staten skall styra med olika Nystartskontor och riktade insaster. I verkligheten bor bråkdelen av alla invandrare i sådana områden som ansvariga ministrar kallar för utanförskapsområden. Riktade insatser för att starta eget är en sista utväg för myndigheterna likt Staten tidigare hade riktade bidrag till arbetslösa som startar eget. Regeringen borde istället göra radikala insatser för att fler av nykommade svenskar snabbt skall komma i jobb.

När regeringen nu tillsatt en utredning för få fram skattelättnader i så kallade utanförskapsområden börjar man på fel sätt. Man slår fast att om man bor i ett så kallat "utanförskapsområde" leder det till "uppgivenhet, förlorad självkänsla och social oro" och detta på grund av "hög arbetslöshet, låg sysselsättning och frånvaro av ett lokalt näringsliv". Det är många som inte håller med om den bilden.

Arbetsmarknaden är generellt sett begränsad för invandrare i Sverige och myndigheterna har filosofin att man ska "ta om hand" och satsar därför mer på att ge bidrag än arbete för nykomlingarna till Sverige. Men detta är inte mycket. Bidragsnivåerna är väldigt låga. Det finns egentligen väldigt få som vill leva på marginalen, ständigt utsatt och tvingad att leva på bidrag. Nu kommer ytterligare ett förslag om riktat bidrag eller om man så vill riktat avdrag. Till listan RUT- och ROT-avdrag kommer nu zon-avdrag.

Invandrarförorterna är inte något hot, som det så ofta hävdas. Det är fel att kalla dessa för "utanförskapsområden". Här skapas det istället enklaver där man hjälper varandra. Det som istället är problemet är bidragsberoendet som är hotet och det svenska samhällets "ta-hand-om-attityd"!

Om man tittar på internationella exempel, från t.ex. USA, ser man att det faktiskt kan fungera riktigt bra när invandrare från ungefär samma grupper bor i samma område. Etnisk enklav, kallas det ibland, och det är inte automatiskt något negativt. Tvärtom kan etniska enklaver påverka positivt i möjligheten att få jobb om man utnyttjar de nätverk som finns bland invandrare i enklaverna. Som exempel kan t.ex det som kallas Chinatown i städer som New York och San Francisco tjäna. Det finns en koncentration av fler invandrare i storstadsregionerna men också en högre andel företagare och fler sysselsatta i storstäderna. Får man inte rätt förutsättningar från samhället att klara sig så får man lita till egna nätverk.

Somalierna är ett bra exempel. Här i Sverige används somalierna ofta som slagträ i invandrardebatten eftersom endast 30% av somalierna beräknas ha arbete (enligt tankesmedjan FORES) medan i de delar av USA som man studerat, ca 60% av somalierna har arbete. Dessutom skapar somalierna i USA nya företag, här i Sverige är det få som skapar företag.

Det är samma folk, samma kultur och samma religion men olika mottagande.

Men i verkligheten är det väldigt få av alla invandrare som bor i så kallade invandrarområden. Så skall en invandrare vara tvungen att flytta till ett mer invandrartätt område för att få ta del av bidragen/avdragen i regeringens "nystartszoner"?

Andra förslag har riktats från olika riksdagspartier under valrörelsen än dessa nystartszoner. Invandrare är speciellt utsatta för den rad av nya integritetskränkande lagar som antagits i Sverige under de sista 10 åren. Det som hamnat i skymundan i debatten om IPRED, FRA och SWIFT-avtalet är att dessa juridiska "hårdare tag" framför allt riktar sig mot och drabbar invandrare.

Förutom avlyssning och övervakning har många andra galna förslag förts fram av riksdagspartierna under valrörelsen. Här är några av dem: burkaförbud, obligatoriska gynekologiska undersökningar på invandrarflickor, övervakning av suspekta muslimska ungdomar, förbud mot att prata det egna modersmålet i skolan, utvisa folk för lättare brott, tredubbla antal poliser i "utanförskapsområdena", utegångsförbud, förbud mot byggande av minareter och för "stora" moskéer, och sämre föräldraledighetsvillkor för invandrare. Ja till och med förbud mot "brott mot demokratin" har luftats, vad det nu må vara!

Frågan är om det snart kommer förslag om att skapa en särskild lagstiftning för invandrare eller de som lever i invandrartäta områden eller utanförskapsområden som regeringen valt att kalla dessa?

Den första frågan som ställs av den invandrare som mödosamt tagit sig till Sverige är: - Hur kan jag få tag på ett jobb?

Hitta en inkomst så man kan försörja sig. Istället sätts olika program och handläggningsrutiner in. Schemalagd undervisning istället för att lära sig sig svenska på en arbetsplats där man samtidigt får tjäna pengar och skapa värdefulla kontakter med andra. Den stela arbetsmarknaden med höga ingångslöner stoppar effektivt invandrare och ungdomar från att skaffa ett jobb. Höga ingångslöner med låg lönespridning konserverar arbetsmarknaden och gör att människor stannar i en anställning som de egentligen vill lämna för ett annat jobb. Arbetsrätten måste ändras för att talet om "utanförskap" kan upphöra."

Undertecknad tog i höstas initiativ till ett projekt med andra liberaler som vi kallar "Liberaldemokraterna". Vi lade redan då förslag om en mer sammanhållen och konkret invandringspolitik. Några av de tydliga förslag vi lade fram var bland annat:

- Ett lärlingssystem för invandrare som snabbt vill komma in på arbetsmarknaden underlättar också förutsättningarna att snabbt lära sig språket och förstå såväl synliga som osynliga regler i Sverige.
- Det skulle kunna vara mångdubbelt fler företag (där invandrare och flyktingar startade företag) om mikrolån och avdragsrätt i deklarationen för privatpersoner som vill investera i onoterade bolag infördes.
- Konkurrensutsätt socialkontoren, betala ut bonus för varje lyckat fall som leder till jobb till dem som driver ett socialkontor.
- Startskott, Ge varje flykting/invandrare en summa pengar i handen som skall räcka till en start i nya landet.
- Utse en coach som talar språket som den invandrade flyktingen/invandraren har.
- Max sex månaders handläggning för asylärenden och ansökan om uppehållstillstånd i landet.
- Om en invandrare vill starta ett företag eller verksamhet skall ett mikrolån kunna handläggas på en bank (oavsett var man bor).
- Anpassa och erbjud utbildning som är relevant för ungdomar och invandrare så man snabbt kan ta sig in på arbetsmarkanden.
- Individanpassa SFI-undervisningen och konkurrensutsätt detta.
- Vi är däremot helt emot prov eller kurser i "svenska värderingar" och "språktester" vilket endast skapar en massa konstlade situationer mellan invandrare och de som redan bor i landet. Testen kan vara ett kvitto för den som vill in på arbetsmarknaden att man kan svenska men det upptäcker en arbetsgivare ganska snart ändå. Är då inte språktesten ett sätt att sålla mellan "bidragstagare" för politiker och myndighetspersoner?

Nystartszoner i invandrarområden är ett dåligt förslag som bara skapar mer "vi och dom".

Jan Rejdnell