tisdag 20 september 2011

25 miljarder som sätter fart på Sverige


Vem vet att skatten i arbetsgivaravgifterna som inte kan kopplas till några försäkringar höjts sedan årsskiftet för alla företagare? Ingen såg skillnaden eftersom man sänkte avgifter till försäkringar etc. med samma nivå som staten höjde skatten på arbete.
Denna "löneavgift" som är en ren skatt är i dag över 9 procent.

För att komma i samklang med andra företag i Europa måste Sverige sänka sina arbetsgivaravgifter - man kan börja med löneskatten.

En generell sänkning av arbetsgivaravgifterna sägs att den skulle bli dyr för staten. Varje procentenhets sänkning skulle kosta omkring 10 miljarder kronor i inkomstbortfall.

I stället för att halvera arbetsgivaravgifterna för alla 500.000 företag som finns i Sverige (alla har inte anställda) så borde man göra det för de första tio anställda i företagen.

Det skulle kosta 25 miljarder kronor för staten, men det skulle sätta fart på ekonomin och sysselsättningen . Det skulle få fler att anställa då det är tveksam om en sänkt restaurangmoms skulle göra det.

Skulle expertskatt underlätta småföretagande?


Regeringen genomför just nu ett stort illusionsnummer. Så här låter deras pressmeddelanden:

"Företagens roll är central för fler jobb, utveckling av innovationer, ett dynamiskt näringsliv och en långsiktigt hållbar tillväxt. Det menar regeringen och anser att företag måste ha goda villkor att växa, utvecklas och anställa i Sverige.Därför föreslår man nu en rad åtgärder på skatteområdet, bland annat att expertskatten ska förenklas, att de så kallade 3:12-reglerna blir förmånligare och att företagens rätt till avdrag för forskning och utveckling utvidgas."


En småföretagare som skall anställa en expert på över 80.000 i månaden i lön. Hur många småföretagare pratar vi om? Samtidigt måste man också fråga sig hur många 3:12-företag som satsar stor summor på forskning och utveckling?

Om regeringen menar allvar med talet om att underlätta för småföretag så krävs andra åtgärder än dessa!