onsdag 18 januari 2012

Hur tänkte bankerna nu då?

I december sänkte Riksbanken styrräntan med 0,25 procentenheter vilket normalt sätt återspeglas i bankernas utlåningsräntor. Nu har bankerna blivit ålagda till högre kapitaltäckningskrav varför de tar höjd och inte sänker räntan på bolånen. Man vill helt enkelt tjäna mer pengar på bolånen och gardera sig inför framtiden.  Den senaste förändringen gav dock upphov till debatt då styrräntan efter sänkningen i princip legat stilla under 2011 medan den rörliga boräntan hos bankerna stigit uppemot 0,60 procentenheter.

Detta innebär att privatlån eller blancolån, d v s lån utan säkerhet, nu i vissa fall vara billigare än ett bolån. Att räntorna för privatlån inte stigit beror på ökad konkurrens och att fler banker än tidigare nu slåss om nya kunder.


Jo du läste rätt. Ingen säkerhet - lägre ränta!

Bankernas lägsta räntan på privatlån kan nu vara lägre än bankernas listpriser för bolån. Att man kan ta ett lån utan säkerhet till en ränta som kan vara lägre än lån med säkerhet är en helt ny situation.

Dock är det svårt att låna till hela bolånet på detta sätt. Som max uppger låneföretagen 350 000 kr. Det innebär att man kan låna ett så kallat topplån till ett lägre belopp än det vanliga bolånet. En ränta som utgår går från 4,25% för "säkra" kunder är inte ovanligt.

Läs mer på Svenska Dagbladet om detta.
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar