torsdag 3 maj 2012

Fem år med hög arbetslöshet

I genomsnitt spår prognosmakarna en ytterst svag svensk tillväxt i år. Man riktigt tävlar om hur låg tillväxten skall bli. Ändå pekar många företag på att det går bättre nu.
Men Spanien och Grekland spökar. Bättre ta det säkra för det osäkra.
Ett av resultatet av prognoserna är att prognoserna över arbetslösheten fortsätter att stiga från en redan hög nivå. Konjunkturinstitutet tror att det dröjer fem år (!) innan den är nere på normal nivå igen.

Riksbanken ligger still med sin reporänta.
Finansdepartementets vårbudget innehöll knappt några skarpa förslag.
Socialdemokraternas budget innehåller knappt ingenting för att minska arbetslösheten.

Passivitet

Jag tolkar att man inte vet vad man skall göra. 

Lägre reporänta skulle bidra både till att inflationsmålet uppfylls bättre och till att minska arbetslösheten. Mer finanspolitisk stimulans skulle kunna dra åt samma håll.
Varför är man så feg? På det blir ingen vald/omvald. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar