lördag 12 maj 2012

Ge nyanlända surfplatta och yrkesvalidering med intyg

 Idag genomförs en kompetensinventering inom ramen för etableringssamtalen på Arbetsförmedlingen för invandrare som fått permanent uppehållstillstånd.

Vad som saknas är idag fungerande system för att validera de kompetenser som framkommer under dessa samtal. Det finns viss möjlighet till praktik eller andra prov, men då det idag saknas ersättningssystem eller andra incitament för företag att hjälpa till med detta, blir det sällan gjort.

Med andra ord vet man inte vad den nyanlända egentligen har för yrkeskompetens. 

Man försöker översätta erfarenheter och utbildningar till svenska förhållanden på ett hjälpligt sätt. Oftast misslyckas man.   det är inte så lätt när individen både är målare och elektriker. Det är inte ovanligt att kombinera två olika yrken i länder utanför EU.

För att kunna validera kompetens och kunskap måste fungerande ersättningssystem och strukturer skapas. De flesta kompetenser bör kunna valideras av gymnasieskolor eller anordnare av yrkesutbildningar. Dessa kan då utvärdera och testa en nyanländs kunskaper inom vissa områden, utfärda intyg på de kompetenser som finns samt lämna utlåtanden om vilka kunskapsområden som kan behöva kompletteras för att den nyanlände ska få de kompetenser som efterfrågas och krävs på den svenska arbetsmarknaden.

Det skall inte skötas av ett privat företag som skriver intyget utifrån det behov man kan ha för tillfället i det egna företaget. Den får intyget skall kunna använda det längre fram med olika tänkbara arbetsgivare.  

Denna merit- och kompetensinventering ska vara en av de viktigaste grundstenarna när den personliga etableringsplanen tas fram.

För att underlätta presentationen av de intyg och andra dokument som kommer fram genom denna validering, bör de samlas i elektronisk form och blir tillgängliga genom en surfplatta. Låna ut en surfplatta till varje nyanländ som också kan användas i SFI-undervisningen och dessutom fungera som en parlör och översättare. 

Det finns i dag mängder av program som snabbar upp språkkänsla och förståelse för svenska språket. Vi lever i ett IT-samhälle så varför inte utnyttja dess hjälpmedel. Invandrarfamiljer som annars inte haft tillgång till internet på samma sätt som de flesta förutsätts ha i dagens allt mer digitala samhälle. Satsningen på surplattor och kompetensinventering av yrkeskunskaper kommer snabbt bli en samhällsekonomisk vinst.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar