fredag 25 maj 2012

Skall myndigheter få vara opionsbildande?

Emellanåt blossar debatten upp om myndigheter skall få vara opionsbildande. Maria Rankka skrev förra året en debattartikel i SvD som hävdade att opinionsbildande myndigheter är ett demokratiproblem. Maria gick så långt i sin artikel att hon krävde att dessa myndigheter skulle lägga ner sin verksamhet.

Problemet är när politiker använder myndigheter som instrument för att påverka opinionen hur det egentligen borde vara - ”institutionaliserade statliga lobbyinginstitut”. Det är lika illa när Sida ger pengar till Forum Syd som när företrädare för Invest in Sweden Agency kräver sänkt bolagsskatt.


Det finns myndigheter var enda egentliga uppgift är att förändra medborgarnas beteende. Den myndighet jag tänker på är Energimyndigheten, som ska bidra till en mer effektiv energianvändning. På sin hemsida har man tagit sin uppgift på fullaste allvar genom att i reklamliknande texter argumentera för att vi ska välja tågcharter på semestern framför bilåkande eller charter. Det är uppenbart att det krävs tydligare gränser för myndigheternas kommunikation. Annars använder makten - oavsett partifärg - myndigheterna som ett instrument för att föra fram sin åsikter och politik. 
Det finns idag myndighet som har till sin uppgift att informera och förmedla historiens förlopp. Forum för levande historia. Invändningen är att Staten inte skall skriva och förmedla historien. Uppgiften skall istället läggas på universitet och högskolor kan tyckas.

Faktum är  att skolan som offentlig institution är betydligt hårdare politiskt styrd genom läroplaner beslutade av Riksdagen än Forum för levande historias kortfattade instruktion. Få ifrågasätter den historieförmedling som skolan i dag bedriver.

Det är viktigt att påpeka att "Forum för levande historia" inte bedriver någon egen historisk forskning utan köper kunskaperna från forskare i landet. Från universitet och högskolor.

Det tål att påpekas att andra myndigheter som exempelvis Historiska museet själva bedriver historisk forskning och har därtill egna forskningsavdelningar. Det är också en myndighet men ifrågasätts inte. Det är lite märkligt att "Forum för levande historia" som inte bedriver egen historisk forskning skall få utstå kritik för att bedriva statligt styrd historieskrivning. Principen är att den som sticker ut åker på kritik vare sig den är berättigad eller inte. De som kritiserar måste samtidigt kritisera läroplanerna och andra myndigheter som är betydligt aktivare i att både skriva och förmedla historiens förlopp.
Tillbaka till Maria Rankkas uppmaning att myndigheter inte skall vara opionsdrivande.  Frågan måste nyanseras och istället ställas utifrån opionsbildning om - vad? Om Energimyndigheten anser vi alla skall åka tåg till kontinenten istället för bil och flyg så har man gått utanför sitt mandat!

Det är stor skillnad att bedriva opinionsbildning för grundlagsskyddade värden som försvarar och utvecklar demokratin eller att uppmana vanligt folk i sitt köpbeteende.

Forum för levande historia bildar opinion om de grundlagsskyddade värden som riksdagen bestämt: demokrati, tolerans och mänskliga rättigheter. Det står till och med i regeringsformens andra paragraf (2 §):
”Det allmänna skall verka för att demokratins idéer blir vägledande inom samhällets alla områden…”
Jag anser att denna formulering är en tydlig uppmaning inom ett opinionsbildande uppdrag!

Demokratin är skör och måste hela tiden försvaras. Demokrati är inte något som är en gång givet och alltid finns där. Den måste bli en del av mig själv, på samma sätt som etiken måste vara det för att vara levande. Demokratin kräver goda processer och upplysning.

Det har sagts mig att det vore bättre om "Forum för levande historia" istället blev en stiftelse. I en sådan form kunde företag, privatpersoner osv. skänka pengar till verksamheten. Men det skapar framförallt två stora problem.

För det första så går man mista om den totala öppenhet som "Forum för levande historias" offentligrättsliga status i dag har - den skulle gå förlorad. Risken för ideologisk styrning i stängda rum skulle kunna öka. Diskussion om dolda agendor från mörkare krafter som inte gillar att synade skulle få vatten på sin kvarn. "Forum för levande historia" har blivit JO-anmäld och det är bra. Processen och genomlysningen är öppen och skall så vara.


För det andra krävs enorma pengar för att garantera samma budget som man har idag. Ett kapital närmare en halv miljard skulle vara tvunget att byggas upp och tillskjutas för att kunna garantera driften.  En halv miljard från Borg är knappast realistiskt i dagens ekonomiska läge.

En del av verksamheten för "Forum för levande historia" är Förintelsen. Inom en inte alltför kort framöver kommer de sista överlevarna inte längre att kunna berätta sin egen historia och verklighet. Lärare och elever får tillgång till ett rikt material om vad som hände i skuggan av andra världskriget. Studieresor ordnas till koncentrationslägren. I det arbete som läggs ned för mänskliga rättigheter betalar jag gladeligen mina skattepengar till en sådan verksamhet som "Forum för levande historia" utför. Det är skillnad på opinionsbildning och opinionsbildning!

Bättre hålla koll på alla myndigheter som åker till Almedalen och minglar runt med politiker och media för att förklara sin roll och situation så anslagen blir intakta även nästa år.

Jan Rejdnell


1 kommentar:

 1. Mmmm... det är inte ett enkelt problem. Kan därför hålla med om att frågan måste nyanseras - och preciseras.
  Att föra partipolitisk propaganda i myndighetsregi måste vara fel. Det är inte byråkraters uppgift. Orkar inte politiker göra det så, då blir det inget...
  Forum för levand historia menar jag, liksom du, vara helt berättigat.
  Och, trots allt, ngt slags opinionsbildade uppgift bör nog tillåtas för att genomföra politiska beslut. Dvs redan beslutade åtgärder - men inte för att så att säga bereda vägen för kommande beslut.
  Men det kan i praktiken vara en grannlaga uppgift, och då ska myndigheten befinna sig på säker mark innan den på eget eller regeringens initiativ går över gränsen. Nej, över gränsen får de inte gå ändå. Svårt detta.

  SvaraRadera