fredag 13 juli 2012

Dags att sänka svenska styrräntan!

På en månad har den kinesiska staten sänkt räntan vid två tillfällen. Stimulansen till ekonomin pekar på en nedgång i den prognostiserade tioprocentiga exportuppgången. Samtidigt har importen ökat mer.  Såväl Kinas Centralbank som Bank of England har tagit beslutet om att pumpa in mer pengar i det finansiella systemet.

I Europa har Europeiska Centralbanken låtit sänka räntan till 0,75 procent. Det är hälften av vad Sveriges oförändrade styrränta om 1,5 procent. Även i andra länder i Europa och andra delar av världen som Brasilien och Sydkorea sänker centralbankerna räntan.

Oron i hela världen för krisen i Europa smittar av sig på hela världsekonomin.

Fram till Almedalen var Anders Borg styvnackad och ville inte investera i infrastruktur eller andra åtgärder som stimulerar ekonomin. Riksbanken konstaterar att inflationssiffran kommer fortsatt vara låg i Sverige om ca 1 procent. Lågt inflationstryck! Samtidigt hög arbetslöshet om 8 procent.

Tror man fortfarande på en bostadsbubbla i storstäderna eftersom styrräntan inte sänks?

Statistik pekar på en bostadsmarknad som bromsar alltmer. Priserna på bostäder verkar inte gå upp. Fortsätter Riksbanken på linjen att ligga mycket högre i räntenivå än sina europeiska kollegor stärker det kronan. Stimulerar inte svensk export!

Om Riksbanken sänker räntan till 1 procent (som två ledamöter ville under senaste direktionsmötet) driver det ner arbetslösheten och stimulerar ekonomin. Bostadspriserna ökar något men kanske samtidigt får igång fler affärer. Då det nu finns bolånetak och ökade krav på låntagarna vad gäller hela lånebilden så borde inte Riksbanken vara lika orolig för att priserna på bostäder skulle öka lika mycket.

Regeringen borde verkligen fundera över bostadsmarknaden. Det byggs för lite bostäder vilket driver upp priserna. Utebliven bostadsproduktion kräver mer insatser från regeringen till stimulansåtgärder i ekonomin.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar