tisdag 14 augusti 2012

Styrelsens ansvar hos myndigheter och verk

Dagens Nyheter rullar ut ännu en skandal med skattebetalarnas pengar som använts till fester och personalens välbefinnande. Långt från sitt uppdrag.

Senast i raden är det Stiftelsen för Strategisk Forskning som med gamla löntagarfondspengar tyckte att det behövdes till tvärpolitisk forskning i Blå Hallen i Stadshuset. Festen bokfördes på detta viset.
När DN frågar VD:n Lars Rask vad han tycker om att över 9 miljoner av skattebetalarnas pengar använts till fester så svarar han överslätande att:
" – Ja, det är klart att det här är någon promille som gick till det ... "
Kring ansvarsfrågan om att ställa till med 15-års-jubileum med gamla löntagarfondspengar (om detta skulle vara något att fira) skyller han på sin styrelse:
"Enligt Lars Rask var det styrelsen som beordrade samarbetet med Micael Bindefeld." 
Beordrade! Det har tydligen varit en styrelsefråga att festen skall ske och hur den skall gestalta sig.  Inte i något protokoll finns detta upptaget. VD:n kryper därmed bakom ett beslut som uppenbarligen fattats av honom själv och ingen annan. Styrelsen och de gäster som var inbjudna till Blå Hallen (bland annat ansvarig minister för stiftelsen - Jan Björklund) borde ställt sig frågan om det är rimligt att gå på så stor fest för det var uppenbart vem som betalade. Styrelsen har ett ansvar för verksamheten och i näringslivet är styrelsens viktigaste uppgift att tillsätta och avskeda VD:n. Här kryper man bakom utnämningar från regeringen. Man kan med fog fråga vilket ansvar man kan kräva av en styrelse i en myndighet eller verk?

Om styrelsen diskuterat frågan i styrelsen utan att protokollföra eventuella beslut i frågan så har man mörkat inför allmänheten!

Ledamöterna i Stiftelsen för Strategisk Forsknings styrelse har ett ansvar. Vad säger?
 • Bert Allard, professor, Örebro universitet
 • Maria Anvret, professor, tidigare Svenskt Näringsliv
 • Lars Björck, professor, Lunds universitet
 • Lars Börjesson, professor, Chalmers
 • Kristina Edström, professor, Uppsala universitet
 • Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist, tidigare Volvo och Svenskt Näringsliv, ordförande 
 • Arne Johansson, professor, Kungliga Tekniska Högskolan
 • Christer Ovrén, ABB Corporate Research, vice ordförande
 • Pia Sandvik, VD, Länsförsäkringar Jämtland
 • Bengt Ågerup, Founding partner Nexttobe AB 
Vad säger ledamöterna i Tillväxtverkets styrelse? Vilket ansvar har de för att verket drivs på ett korrekt sätt? Vad säger ledamöterna i Tillväxtverkets styrelse?
 • Chris Heister (ordförande), landshövding i Stockholms län
 • Bicky Chakraborty, VD för Elite Hotels
 • Kerstin Paulsson, VD för Netsoft Lund AB
 • Eva-Carin Tengberg, affärskonsult på GöteborgBIO
 • Alf Vigren, VD för Stiftelsen Hantverk och Utbildning
 • Johan Wiklund, professor i entreprenörskap vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping
 • Generaldirektören
Jo, du läste rätt på sista punkten. GD ingår i styrelsen för Tillväxtverket. Så fungerar det INTE i näringslivet. GD röstar och är delaktig i alla besluten således. Styrelsen kan INTE diskutera några som helst ärenden utan att GD är närvarande. I ett börsnoterat bolags styrelse utses VD av styrelsen och avskedas av - styrelsen. I staten är det oklart vad styrelsen har för roll i detta sammanhang då utnämningar av GD och VD:ar sköts av regeringen. Ansvaret faller därför snabbt tillbaka på regeringen och departementschefer.

En randanteckning är att det var tur för "Bicky" att festen på Grand Hotel inte lades på någon av hans hotell. 

Ändå försöker verk och myndigheter efterlikna näringslivet i övrigt. Exempelvis säger VD:n på Stiftelsen för Strategisk Forskning att man "vi lever i en gråzon mellan privat och offentligt". Struntprat! Pengarna kommer uteslutande från skatter och alla beslut nagelfars likt en myndighets ordning. Det går inte och man skall inte jämföra statlig och offentlig verksamhet med ett företags verksamhet som är på en marknad. VD:n Lars Rask kan vara lugn för att Skatteverket kommit travande efter en personalfest med 15-årsjubileum med 14 anställda om notan slutade på över 9 miljoner. Likaså om man bokför pengarna som forskning.

Det blir tufft för Jan Björklund att nu sparka VD:n eftersom han var med på festen själv. Men rätt skall vara rätt. När en GD får gå skall också VD:n för forskningsstiftelsen gå för samma bedrägliga beteenden. Det är skattepengar vi pratar om - inte aktieägarnas pengar i ett bolag.

Det är dags nya och klara regler för GD/VD och styrelserna i statliga myndigheter och verk. Tidigare har detta efterlysts på Brännpunkt i SvD.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar