söndag 2 september 2012

Dopad eller mindre regelstyrd bostadsmarknad?

Under Brännpunkt 20120902 i SvD skriver socialdemokraterna Magdalena Andersson och Veronica Palm om "En miljard till studentbostäder". Socialdemokraterna konstaterar med rätta att antalet nya  studentbostäder är nästan lika med noll. Efter alla avregleringar i en gammal totalreglerad marknad så fungerar knappt ingenting på bostadsmarknaden. Debattinlägget konstaterar helt riktigt att trots 11 utredningar och ny plan- och bygglag så är det för många regler som verkar hämmande på nyproduktionen. Debattörerna skriver : 

"Vi har i dag regelverk och system som fördyrar och många gånger försvårar nyproduktion. Det behövs incitament där alla arbetar för att få fram prisvärda bostäder med rimlig lönsamhet."
 Trots sitt förslag om att dopa marknaden med en miljard så konstaterar man självkritiskt att "mer resurser räcker emellertid inte". Socialdemokraterna är öppna för diskussion och vill lägga bort alla ideologiska skygglappar. Denna invit borde regeringen acceptera för att öppet diskutera den havererade byggmarknaden.

Sverige har fortfarande en av världens mesta regelverk kopplat till byggnation. Ändå finns omfattande byggfusk med bostäder som byggs om för miljardbelopp. Det finns många indikationer som pekar på att det omfattande regelverket inte är en garanti för bättre och säkrare bostäder utan istället driver kostnaderna. Istället för ytterligare en utredning från bostadsdepartementet borde man slakta det mesta av byggregler och lägga ett funktionsansvar och byggaranti på byggherren i upp till tio år på efter att byggnationen är färdigställd och folk har flyttat in. Det ökar möjligheten till nya sätt att bygga på där byggfusk inte lönar sig. Sydkorea tog bort hälften av alla regler inom näringspolitiken för ett antal år sedan i syfte att förenkla och låta marknaden ta sitt ansvar. Många befarade Vilda Västern men ekonomisk framgång när andra länder backade blev resultatet. Det går inte reglera och åter detaljreglera ett ansvar från näringslivet. Tron att staten alltid vet bäst och därför skall detaljreglera och pilla med allt i detalj leder bara till ökade kostnader och därmed priser. 

Hushållen i Sverige betalar högst andel av konsumtionsutgifterna i boendeskatt (10 procent) jämfört med alla andra europeiska länder. Som skattesystemet är konstruerat så utgörs i dag närmare 60 procent av byggkostnaden i direkta eller indirekta skatter. Ett nytt system för bostadspolitiken behövs efter 11 utredningar. Senast har Roger Akelius reagerat i DI. Han reagerar mot att Borg försöker dra in mer pengar till statskassan eftersom Akelius som nu tvingas att flytta flera miljarder kronor i tillgångar utanför Sverige. Anledningen är finansminister Anders Borgs initiativ att slopa avdragsrätt för räntekostnader till lån utanför Europa. Akelius Fastigheter lånar tre miljarder kronor av sin ägarstiftelse på Bahamas till 6 procents ränta. Det innebär att 180 miljoner per år ska tas av beskattat kapital, uppger Roger Akelius. Roger Akelius avslöjar att Akelius Fastigheter därför tvingas flytta flera miljarder kronor i tillgångar utomlands och att betydande framtida fastighetsinvesteringar därmed hamnar utanför Sverige. Detta gynnar inte svensk bostadsmarknad. Borg har inga planer på att förändra det skattesystem som enligt Roger Akelius med flera fastighetsbolag beskrivits som  "skyhöga skatter som effektivt hindrar marknaden från att fungera".

Så är vi där nu igen. Borg kanske tvingas till att betala ut en miljard till studentbostäder och mindre lägenheter av skattepengar. Det det ena handen tar, delar den andra ut,  likt en jultomte. Bättre vore en mer fungerande marknad. Skatt på skatt i nyproduktion driver upp priserna på nyproduktion. De byggprojekt som betalar sig för branschen är bostadsproduktion nära vattnet där 40-talistgenerationen som flyttar från den betalda villan har råd att betala. Sjukt men så är det i dagens Sverige.

Regeringen borde anta utmaningen från socialdemokraterna och diskutera bostadsmarknaden förutsättningslöst innan vi återgår till en dopad bostadsmarknad som är lika detaljreglerad som tidigare.  

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar