söndag 27 januari 2013

Förbjudet med högre löner och vinst i vården?

Barnintensiven i Lund är en av få specialistavdelningar i landet där bland annat hjärttransplantationer på små barn görs.34 av ett drygt 40-tal specialistsjuksköterskor har sagt upp sig i protest mot att sjukhusledningen sänker lönerna i en ensidig förhandling med nytt ersättningssystem. Enligt Vårdförbundet har lönen sänkts med i snitt 2 000 kronor i månaden sedan arbetsgivaren sa upp avtalet. Dessa sköterskor har lång utbildning och är mycket kompetenta till att rädda liv på små barn. Arbetssituationen har sedan lång tid varit tuff vid barnintensiven som har ett upptagningsområde som griper över hela Sverige.

– Det är arbetsgivaren och politikerna som har ställt sakerna på sin spets, genom att inte ta vår kompetens på allvar. Vi tar ansvar för att verksamheten ska fungera, så vi inte får en situation med sämre avtal där sköterskor droppar av efter hand som de hittar andra jobb säger Gunilla Garbov som är en av de som sagt upp sig.

Det har talats om livegenskap och att man måste stänga verksamheten i Lund om uppsägningarna träder i kraft. Detta drabbar då barnen. Så talar ett monopol! Det är bristen på arbetsgivare som gör att politiker och sjukhusledning sänker lönen istället för att premiera duktiga och kompetenta medarbetare som räddar liv. Det är inga orimliga krav krav som ställs från sjuksköterskorna som nu istället tittar på Norge, för i Sverige förhandlar politikerna efter monopolprincipen.

Jag hävdar att det är samma grundinställning som socialdemokraterna och vänstern förfäktar då de kräver att vinsterna i vården skall trollas bort. Det är en inställning att de som arbetar i vården absolut inte får kosta mer än nödvändigt. Om LO får som de vill med "samhällsbolag" får sköterskor och vårdpersonal färre arbetsgivare att välja mellan. Lönerna skall hållas nere för ingen skall blir rik på vården - vare sig de som arbetar inom den eller de som vill utveckla vården i privat regi. Om samhällsbolag införs kommer ingen investerare som skall satsa sitt riskkapital att ställa upp när de knappt får ränta på pengarna om investeringen skulle vara lyckosam. De satsar då sina egna pengar i andra verksamheter. Kvar står stat och landsting med sitt monopol. Än färre arbetsgivare att välja mellan. Lönerna hålls tillbaka och allt färre vill då arbeta inom vården.

Så fort det handlar om vård eller att städa hemma hos familjer och äldre så är socialdemokratin hopplöst dogmatisk och menar att detta skall samhället ta hand om och ingen får tjäna en krona extra.
Samma inställning har vänstern vad gäller skolan. Egentligen sätter vänstern inga gränser för vad samhället skall ta hand om över skattsedeln. Rädslan för att någon skall tjäna en extra krona överskuggar byråkratin och många gånger den statliga och kommunala ineffektiviteten jämfört med privata alternativ. Istället för diskussionen om var skattepengarna gör mest nytta så förs den dogmatiska raljanta debatten om att "vinst är fult". I och med att samhället tar hand om alltsammans så är det legitimt att ta ut mer i skatt och tillåtet att vara ineffektiv i utnyttjandet av intagna skattekronor.

Politikernas uppgift är att ställa kvalitetskrav oavsett utförare och se till måluppfyllelsen i verksamheten. Det är inte så roligt - mer roligt är det att peta i verksamheten och själv driva egen låda. Allt fler kommunala bolag bildas (över 1700 stycken år 2011) där vinsten från verksamheten plöjs ned bakvägen till kommunkassan. Inget annat än en indirekt skatt. Förbjudet enligt kommunlagen men för politiken helgar ändamålen medlen. Det är dessutom generellt sett högre arvoden i kommunala bolag än nämnder och styrelser vilket inte man kan bortse från i sammanhanget.

Ett bolag skall gå med vinst. Det är grundvalarna för att ett bolag skall utvecklas och kunna överleva och nyinvestera. Annars går det i konkurs. Då kommer nya bolag på marknaden. Det är grundläggande i en kapitalistisk marknadsekonomi. Ett kommunalt bolag går aldrig i konkurs. Har alltid en given kundgrupp som man kan debitera. Ett kommunalt bolag har inte som främsta mål att gå med vinst. Jag menar därför att enbart förslaget om samhällsbolag visar att driftsformen är helt fel för statlig och kommunal verksamhet. Förbjud statliga och kommunala bolag och tillåt i undantagsfall bolagsverksamheter inom bostadsproduktion eller där det inte existerar en marknad ( eller där man kan skapa en marknad) för konsumenterna. Lägg ut alla verksamheter på entreprenad. Då kommer det lokala näringslivet att blomstra och kommunmedborgarna få valmöjligheter i utbudet. Det kräver att politikerna löpande ställer krav på kvalitetsuppföljning och måluppfyllelse i varje verksamhet.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar