fredag 15 mars 2013

Staten garanterar alla småföretagare 20.000:- i månaden

Skall staten garantera alla företagare att tjäna minst 20.000 kr per månad? 
Frågan är rätt ställd!

Nu har en förvaltningsrätt i Västerås fastslagit hur mycket en egen företagare skall tjäna per månad, annars får han lägga av och bli löneanställd! 

Innebörden i den ovanliga domen från Förvaltningsrätten är att företagaren måste betala underhåll för pengar han åtminstone enligt den egna deklarationen (som är godkänd) INTE tjänat. 

Företagaren driver bilverkstad och deklarerade senast för 70.000 kr i inkomst av näringsverksamhet. Därför ansåg Försäkringskassan att han inte hade råd med att betala underhåll. Men det ansåg inte allmänna ombudet. Företagaren skulle med lätthet kunnat få en anställning som bilmekaniker för 20 000 kr i månaden resonerade allmänna ombudet. Så förvaltningsrätten tyckte likadant!!!

Underhållsbidraget baseras nu på en månadsinkomst på 20 000 kr - på pengar han INTE tjänat in. 

Är inte detta en klar fingervisning om att staten anser att alla som har försörjningsansvar skall vara anställda för annars kan man inte göra rätt för sig och betala underhåll? 
Frågan är hur många lagar och regler Förvaltningsrätten bryter mot med denna dom?

Visst vore det bäst att företagaren betalar sitt underhåll, men då han inte har tillräckligt med pengar så är reglerna så att staten går in. 

Om denna företagare varit försåtlig och nu inte tagit ut tillräckligt med lön för att undgå att betala underhållet är en helt annan sak än principfrågan om att olika myndigheter beslutar som de vill.

En förvaltningsrätt skall inte kunna döma att man skall betala pengar som andra myndigheter har sagt att man inte har. Såväl Skatteverk som Försäkringskassan har konstaterat detta. Då är det fel på bokföringen och att man lurat undan pengar från staten. Då skall en revision ske. 

Att godtyckligt säga att han borde ha en inkomst på 20.000 i månaden och döma efter det - annars kan han söka anställning är oerhört! Då är det lika bra att vi alla blir anställda. Frågan är vem som skall anställa oss alla? Alternativet är att staten garanterar att alla företagare skall få en inkomst på 20.000 kr per månad. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar