söndag 14 april 2013

Skillnaden mellan S och M:s småföretagarpolitik?

Vari finns skillnaden mellan Moderaternas och Socialdemokraternas småföretagspolitik?
Frågan är berättigad att ställa för få ser skillnaderna i dag. Jag ser den inte.

Under nästa mandatperiod prioriterar Moderaterna ett nytt jobbskatteavdrag riktat mot låg- och medelinkomsttagare. Värnskatten kommer däremot att ligga fast. I och för sig är småföretagare inom kategorin för låg- och medelinkomsttagare men ses då som anställda inte småföretagare. Samtidigt föreslår man ytterligare sänkning av bolagsskatten. Moderaterna hävdar att jobbskatteavdraget är företagarvänligt - jag förstår inte hur?

En sänkning av bolagsskatten gynnar inte på kort sikt småföretagare. Vän av ordningen säger att värnskatten inte heller är ett problem för småföretagare men det frigör riskkapital till investeringar i mindre företag. En sänkt bolagsskatt gynnar i första hand större företag som exporterar och de är internationella bolag.

Socialdemokraterna går på offensiv och säger att de skall bli en mycket företagarvänligt parti. När man läser vari insatserna skall bestå på DN Debatt så är det blekt. Inte mycket substans utan små kontroversiella förslag som  kortare betalningstider (lag på det), ökat exportstöd (har vi hört den förut?) samt en nyföretagargaranti som går ut på att staten går in och tar en del av risken tillsammans med banken för att finansiera företagsidéer (det betyder mer pengar till ALMI). S har föreslagit att staten tar över ansvaret för andra sjuklöneveckan för alla företagare vilket alla andra partier också nu föreslagit. Det är bara det att de flesta sjukskrivna är det under första veckan med förkylningar och annat. Så så stor besparing för småföretag blir det inte. Det är allt som ny en småföretagspolitik från socialdemokraterna innebär - detta trots att valanalysen som socialdemokraterna gjorde över varför de förlorade två val i rad säger att "hittills har storföretagens villkor utgjort den dominerande normen för all företagarpolitik. I framtiden måste vi särskilt möta småföretagens villkor". Det är lång väg kvar liksom för Moderaternas småföretagspolitik. Det är istället småpartierna i Alliansregeringen som får driva på med Investeraravdrag etc.

Alliansregeringen storstilade löften om kraftiga regelförenklingar för småföretagande har stannat vid löften och istället föreslås nu ett ökat rapportansvar till myndigheterna genom månadsrapportering av löner och ersättningar. Finansdepartementet med Moderaterna står på sig medan andra Allianspartier är tveksamma. 

Motiven till att införa månadsvisa redovisningar av personalkostnader är bl.a. att Åklagar­myndigheten ska få lättare att döma ut rätt dagsböter, SCB ska få snabbare statistik och Skatteverket ska få ökat ansvar som kunskapsbank. Dessa och fler myndigheters lättnader i arbetsuppgifter (vilket beskrivs som ”budgetförstärkning”?) redovisas i utredningen sida upp och sida ner, men effekten för småföretagare består av enstaka rader i de 341 sidornas förslag. Den beräknade kostnaden per kontrolluppgift beräknar man till 4,38 kr styck för staten. För företagen ökar den administrativa kostnaden med minst en miljard kronor.

De större frågorna duckar de större partierna för. Det rör sig om reglerna på arbetsmarknaden, skatter, LAS och annat regelkrångel.

Vad behövs?

Riskkapital. Bankerna lånar inte några pengar till mindre företag i dag med mindre än att småföretagaren sätter huset i pant. Investeraravdraget kommer men med inlåsningseffekter i hela fem år för den som investerar. Under tiden får inga vinstutdelningar göras - då ryker avdraget. Business går fortare än så...

Trösklarna till arbetsmarknaden måste sänkas så att fler får jobb. Höga lägstalöner utestänger dem som inte klarar att vara tillräckligt produktiva. Därmed har vi skapat den djupaste klyftan i vårt land – den som går mellan dem som har jobb och dem som inte har ett arbete att gå till. Att envisas med fler jobbskatteavdrag skapar inte fler jobb utan ökar gapet mellan de som har jobb och de som inte har jobb. Om fler skall i jobb måste kraven på företagens ansvar minska och enklare och tydligare  spelregler fastslås. Likaså skatterna på småföretagande minska.

Kostnaderna för att anställa en lärling i Danmark är mindre än hälften än att anställa en lärling efter gymnasiet i Sverige. Det finns fog att anta att ett bra lärlingssystem i Sverige skulle sänka ungdomsarbetslösheten kraftigt. Det bevisas av att de länder i Europa som har sådana har i särklass lägst arbetslöshet hos unga.

Regelverket med LAS är otydligt. Vid en uppsägningssituation ska turordningsreglerna i lagen om anställningsskydd utgå från kompetens, inte anställningstid. Inför dessutom en en allmän obligatorisk a-kassa som omfattar alla som arbetar och vars ersättning utgår från inkomstbortfallsprincipen. Det ökar rörligheten på arbetsmarknaden.

Företags ansvar för sjuka medarbetare riskerar att skapa högre trösklar för dem som på grund av sjukdom har en svag koppling till arbetsmarknaden. Därför bör företagens sjuklöneansvar helt avskaffas - första som andra veckan.

3:12-reglerna kallas populärt de regler som reglerar beskattningen av ägare av fåmansföretag - ofta s.k. familjeföretag. Syftet med reglerna är att förhindra ägare av fåmansföretag att inkomster, som härrör från ägarens arbetsinsatser (inkomst av tjänst), beskattas lindrigare som kapitalinkomst (läs utdelning). Detta eftersom skattesatsen är 30% i inkomstslaget kapital medan inkomstskatten (statlig och kommunal) som max beskattas med 56,7 %. Det är bara huvudägarna till revisionsföretagen som vet hur man gör och dribblar med myndigheterna. Om en vanlig småföretagare skall dubbelbeskattas eller ej är tydligen en helt annan fråga. De flesta småföretagare har otillräckliga löner och pensionsavsättningar. Det är dags att avskaffa 3:12 reglerna. 

Jobben måste komma i småföretagen. Enligt statistik från 2010 hade de 25 största börsbolagen under en tioårsperiod minskat sin arbetsstyrka i Sverige med 64 000 personer medan småföretag med mindre än 50 anställda ökat antalet anställda med över 200 000. Den enda grupp som under de senaste 10 åren växt i form av att anställa fler människor är småföretagare! För att förstå småföretagare och få dem att växa så måste man också lyssna på vad som behöver göras för att fler skall anställas. Grunden för välståndet ligger hos småföretagen i framtiden i denna alltmer globaliserade värld.

När Moderaterna och Socialdemokraterna börjat fatta den galoppen och hur en småföretagarens villkor att driva företag ser ut har Kina helt
kört om oss.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar