söndag 11 augusti 2013

Det har gått troll i JB-konkursen

John Bauer gymnasierna gick i konkurs. i miljard i skulder. Konkursförvaltaren skriver:
 
"JB-Koncernen försattes i konkurs den 12e juni 2013. Det efterföljande arbetet av konkursförvaltare Mats Emthén har resulterat i nya huvudmän till 24 skolor med skolplatser för över 7 600 elever, motsvarande över 90 procent av eleverna, och erbjudande om fortsatt anställning till merparten av de anställda på de godkända skolorna. Konkursen bör därför ses som att ha fått bästa möjliga utgång."

Nu passar Miljöpartiet på att kräva att ägarna ska betala för konkursen - det gör de redan med sitt insatta kapital. Partiet vill tydligen att konkurslagstiftningen skall ändras, efter denna konkurs. Det ska bli svårare och inte enklare att driva företag. Jan Björklund hänger på.

"– Det här ett exempel på hur det inte ska få gå till, säger Jan Björklund i SVT Aktuellts studio om JB-koncernens konkurs.

Han menar på att de flesta riskkapitalbolag är olämpliga som ägare. Att underförstått ägarna till John Bauer varit oseriösa utan att avvakta konkursförvaltarens rapport. Enligt ett kommande lagförslag från honom skall "seriositet och långsiktighet hos ägarna" prövas. Eftersom de flesta riskkapitalbolagen är oseriösa enligt Björklund undrar man vilka kriterier det skall finnas för att bedöma seriositeten? Ett politiskt godtycke av stora mått!!!

Det andra kravet är att införa en "utbildningsgaranti".
"– Det betyder att en elev som påbörjat en viss gymnasieutbildning ska ha rätt att gå färdigt den, även om skolan man går på läggs ner säger Björklund".

Det betyder att enorma ekonomiska fonder måste byggas upp för alla gymnasielinjer. I praktiken är det endast kommunala huvudmän som finns kvar som genom skattemedel kan garantera detta. För riskkapitalbolagen är redan utdömda av Björklund. 

Stefan Löfvén kunde inte gjort detta bättre själv. Hela friskolereformen gungar. Vinstdebatten har påverkat Björklund till ännu ett populistiskt utspel. Vem kommer inte ihåg Burkaförbud i klassrum i valrörelsen som berörde kanske 3-5 elever i hela landet. Detta för att ta röster från Sverigedemokraterna.


Låt oss kolla det påstådda oseriösa i JB-konkursen:
Vid konkursutbrottet fanns 36 skolenheter. Av dessa hade JB Education före konkursen fattat beslut om nedläggning av elva skolor. Av de 36 skolorna har 24 skolor efter avtal med konkursförvaltaren och Skolinspektionens godkännande övergått till nya ägare.Med tanke på att de redan tidigare beslutats om nedläggning av 11 enheter så är det en enhet som inte gått att rädda.
Konkursförvaltaren har saknat möjligheter att åstadkomma lösningar avseende åtta skolor då driften enligt JB Educations tidigare beslut upphörde senast vid vårterminens slut 2013. 

1 600 personer har erhållit lönegaranti från staten. Merparten av de anställda på de godkända skolorna kommer få erbjudande om fortsatt anställning vilket är en utgång som konkursförvaltaren är mycket nöjd med.  Konkursen omfattade drygt 11 000 elever, varav cirka 2 700 var avgångselever.

Största skuldposten på 311 miljoner kronor är till koncernen. Alltså det är ägarna som förlorar den summan plus de 100 miljoner kronorna som de skjutit till tidigare.

Så skall det vara i konkurser. Ägarna förlorar sitt insatta kapital. De vinster ägarna tagit ut innan är mer än väl uppätna i konkursen.

Skulden till banker uppgår till dryga 300 miljoner kronor, där finns det säkerheter för dryga 100 miljoner kronor. Med andra ord som det brukar vara i konkurser - banken står för en risk vilket inte drabbar någon personligen. Säkerheten om 100 miljoner skall läggas till de 411 miljoner som ägarna redan tappat.

De pengar som skattebetalarna förlorar utgörs av lönegarantiskulden på 140 miljoner kronor. Lönegarantin är dock inte något nytt påfund, skyddet av arbetstagarna kostar staten 1,5 miljarder om året. Här kan man kritisera för det är illa att man inte kunnat undvika likvidation. Det är allvarligt.
Men långtifrån det miljardbelopp som det insinueras från grönt håll där utbildningsministern hänger på. Lönegarantin är också ett instrument i en konkurs.

Man kan i dag inte peka på några oegentligheter i konkursen. Inget oseriöst. Marknaden har vikit och bolaget har kommit på obestånd. Lärare och elever har blivit skyddade och nya huvudmän har tagit över nästan alla verksamheterna.

Vad säger Björklund när en kommunal skola läggs ned? Oseriöst? Garantier? Han bör tänka sig för då han driver linjen att förstatliga skolan från kommunalt huvudmannaskap. Kraven kan snabbt slå tillbaka.

Om man skall driva denna debatt seriöst bör ett förbud införas för att en kommun år efter år kan driva en skola med röda siffror vare sig det sker i ett kommunalt bolag eller egen regi. Det är en snedvridning av marknaden och leder i sin förlängning till att privata aktörer går omkull. Handen på hjärtat, är det någon som tror att Jan Björklund kommer kräva detta?

Det andra allvarliga är att 1.000 elever tvingats hitta ny skola för att kunna slutföra sin gymnasieutbildning. Övriga har kunnat fortsätta som förut. Skall man dock vara konsekvent i sitt resonemang är det än allvarligare som utbildningsminister att konstatera att över en tredjedel av alla de som påbörjar en gymnasieutbildning inte slutför den. Tydligen är många inte nöjda i sitt val då 11 procent väljer om sin tidigare valda utbildning. Till detta kan det finnas olika skäl till men visst skulle det sitta fint med en "utbildningsgaranti" till den tredjedel av alla som börjar skolan som inte slutför den? Att staten skulle garantera pengar längre fram för att kunna slutföra sin gymnasieutbildning. 

Det är så lätt att vara populist utan att se konsekvenserna av sina förslag. "Dribbla bort 1 miljard" som alliansfritt Sverige skrev på sin blogg. Hur många miljarder har inte kommun och staten dribblat bort i skolor som de drivit själva? 

Läs vad konkursförvaltaren skriver och de bilagor som finns upplagda:
http://www.carler.se/jb-education.shtml

Jan Rejdnell 

2 kommentarer:

  1. Det som är oseriöst, som jag förstår det, är att gå i konkurs. Hur många andra verksamheter i den här storleken finansierad av skattemedel går i konkurs? Du kan inte förneka att detta skadar förtroendet för det system vi har idag. Kanske är det elevernas fel när de valde skola, som inte läste JB:s årsredovisningar och gjorde en marknadsanalys?!

    SvaraRadera
  2. Om vi skall ha ett system med friskolor som är aktiebolag så kan vi inte skapa andra spelregler än de som gäller för att driva bolag på en marknad. Att som Miljöpartiet föreslår ändra konkurslagstiftningen utan att precisera hur är oansvarigt. Analysera gärna vad som fick JB i konkurs. Jag tror inte man kunna sluta sig till att bolaget var på obestämd eller skulle gå i konkurs fler år i förväg. Diskutera istället om det skall finnas andra instrument för de bolag som skall driva skola i dagens Sverige. Skolor i kommunal regi läggs också ned och man flyttar på elever. Senast läste jag om en kommun som ville flytta på äldre till en annan intilligande ort för man kunde inte driva två verksamheter med ekonomiskt ansvar i kommunen. Vilket skydd finns för dessa äldre?

    SvaraRadera