måndag 5 augusti 2013

Jobbskatteavdragets rätta ansikte

Moderaterna med Anders Borg i spetsen driver linjen om ett femte jobbskatteavdrag. Samtidigt kommer kommuner och framförallt många landsting att höja skatten nästa år. Jobbskatteavdraget skyddar löntagarkollektivet mot stora kommunala skattehöjningar, medan pensionärerna får ta skattesmällarna. Kommunala skattehöjningar ökar därmed skillnaderna i köpkraft, mellan de som arbetar och de som söker arbete och mellan dagens förvärvs­arbetare och pensionärerna. Självklart kommer såväl Kristdemokrater som opposition att topprida på detta under nästa års valrörelse. Men en pensionär som förvärvsarbetar får stora avdrag i jobbskatteavdraget jämfört med en yngre person som förvärvsarbetar. En annan sida på jobbskatteavdraget är den särskilda löneskatten:

När Sverige gick med i EU beslutades att medlemskapet skulle delfinansieras med en ny så kallad allmän löneavgift, som lades på arbetsgivaravgifterna. Den heter i dag ”särskild löneskatt” och inbringade förra året 38,8 miljarder kronor till statskassan. Till skillnad från andra delar av de sociala avgifterna är löneskatten ­således inte kopplad till några för­säkringssystem. Men en allt större del av arbetsgivaravgifterna är numera att betrakta som rena skatter!!! Inbetalningar på inkomster över 33 500 kronor går nämligen inte till pensionssystem eller föräldraförsäkringen, utan är pengar som står till finansdepartementets förfogande. Folksam beräknande dessutom 2010 att överskottet var ungefär 20 miljarder kronor om året i försäkringssystemen. Löntagarna får jobbskatteavdrag, men betalar således löneskatten, sociala avgifter som vandrar vidare till Anders Borg samt arbetsgivaravgifter som går direkt till statskassan. Detta kallas rundgång eller förslagen strategisk partipolitik.

Att plötsligt ta bort jobbskatteavdraget och sänka arbetsgivaravgifterna skulle få effekter som innebär att de som tjänar mer och får mer pengar över. Det är naturligt också om man har högre lön och utnyttjar jobbskatteavdraget. Semantiken från S och V blir att Alliansregeringen gynnar de som har det bra ställt istället för som nu att gynna de som jobbar mycket. 

Tricket har varit att sänka skatten genom jobbskatteavdraget. Det är ofta socialdemokratiskt styrda kommuner med stora privata arbetsgivare där löntagarna varit vinnare. Nu har S svårt med en återställare av dessa skattesänkningar. Ett femte avdrag får konsekvenser mellan olika grupper som pensionärer och förvärvsarbetande. Bäst hade varit att sänka arbetsgivaravgifternas storlek och de extra pengar som man tar in i ren skatt. Det är en av de stora orsakerna till hög ungdomsarbetslöshet och i övrigt för hög arbetslöshet. Problemet är att socialdemokraterna vill höja skatterna på en rad områden för att fortsätta politiken att först ta in för mycket i skatt och sedan ge allmosor i form av bidrag som säkerställer valvinst.  

En sänkning av skatten är nödvändig i den globaliserade värld vi nu lever i. Frågan kan ställas om man vill skapa arbetstillfällen i Indien och Kina eller i Sverige? För höga skatter leder till försämrad konkurrenskraft. Regeringen vill sänka bolagsskatten men inte arbetsgivaravgifterna. Det driver ut arbetstillfällen ur landet genom att storföretagen ser det som mer lönsamt att bygga fabriken i Polen, Indien eller Kina. 

Det är småföretagarna som får ta den största smällen och anställer därför inte fler personer. Istället jobbar man mer och hårdare och tar bara en veckas semester. Sänkt bolagsskatt är ett slag i luften och relativ billig åtgärd för regeringen. Stora inkomstbortfallet för staten är att sänka arbetsgivaravgifterna och löneskatten. 

Det finns två vägar att gå: 

- Nytt skattesystem med platt skatt. Avskaffar de stor transfereringssystemen och bidragstänkandet. Blir billigare med en viss garanterad försörjning för de som inte har jobb eller inte kan försörja sig. de som oroas över att de finns de som lever på andra bör titta på de enorma vinster i alla konstlade arbeten inom kommun, stat och landsting som skall pröva och överpröva och dela ut bidrag och ersättningar. 

- Särskild lagstiftning för företagare med under tio anställda. Ta bort momsplikt för företag som inte överstiger viss omsättning per år och gör det superenkelt att driva eget. Inte uppskatta omsättning i förväg för att betala skatt i förväg utan ge alla nystartare en chans att komma på fötter. Sänk arbetsgivaravgifter och ta bort löneskatter för småföretagen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar