fredag 29 augusti 2014

De rödgrönas ekonomiska politik är som att hälla en ishink över sig

 

Socialdemokraterna menar att vi skall få ur Sverige ur lågkonjunktur genom ökade utgifter med hjälp av ökade skatter. Tillväxtmålen i BNP skrivs ner av storbankerna och man pekar på att det inte släppt i Europa. USA snurrar nu hjulen på fortare och exporten från Sverige till USA ökar.

2,1 procents höjning i år. Det är småföretagen som skall stå för ökningen av antalet anställda samt att fler blir anställda i offentlig sektor. Pengarna till offentlig sektor skall komma från ökade skatter. Skatter som slår hårt mot småföretag.

Reglerna uppfattas "alltför generösa" av de rödgröna partierna vad avser andel vinst som får delas ut som kapitalinkomst. De kommer sannolikt att sänkas. Därtill kommer höjda miljöskatter (bland annat kilometerskatten som drabbar alla typer av småföretag eftersom man är beroende av transporter av gods), återinförande av skatt på förmögenhet, arv och gåvor.
Därtill höjs sannolikt fastighetsavgiften och avkastningsskatten på investeringssparkontot, ISK för privatpersoner som kan dämpa investeringsviljan i aktier rent generellt. De bedöms vara på så pass låga nivåer att en höjning inte skulle märkas. I det senare fallet lär dessa skatter höjas även om Alliansen får ett förnyat förtroende. Mycket tyder dessutom på att rödgröna skulle kunna höja arbetsgivaravgifter, moms och ändra många avdragsregler för företagare. Arbetsgivaravgifterna höjs definitivt för ungdomar och en höjning av moms inom restaurangbranschen men andra momshöjningar kan också komma att ske. Momshöjning slår hårdast mot småföretagare! Ändrade avdragsregler för småföretagare kommer att ändras av "rättviseskäl". Överhuvudtaget vill man tvinga småföretagaren att ta ut mer i lön i en slags tro att man skall mer jämställa löneanställda med egen företagare. Det vittnar om en total oförståelse i hur det är att leva som egen företagare.

Ekvationen går inte ihop.

Experimentet med denna typ av politik har man nyligen försökt sig på i Frankrike. Det går bara rakt ner. 2009 hyllade man de spanska socialisterna med samma politik. Resultatet blev ännu tuffare lågkonjunktur. Som Svenska Dagbladet skrev nyligen:
"Hollandes kampanj lovade både en utvecklad välfärd och en balanserad ekonomi, enligt principen ”någon annan betalar”. Genom massiva skattehöjningar för storföretagen och de rika skulle vanligt folk inte behöva känna ett dugg av krisen."
I Sverige är det bankerna som skall stå för notan samt mer generella skattehöjningar och moms. Drabbar privata konsumtionen som driver ekonomin. Drabbar småföretagen. 

Sverige har bättre förutsättningar men vi har en stor känslig exportindustri och inga medelstora företag. Sverige har högre tillväxt, lägre arbetslöshet, än Frankrike och eurozonen i alla grenar. Ändå svartmålar Socialdemokraterna vad Alliansregeringen gjort. Bara genom missnöje kan man bli vald.

Det kommer bli ett uppvaknande för svenska folket när Socialdemokrater  och Miljöpartister höjer skatterna rejält på alla fronter för att föra traditionell vänsterpolitik. Mp säger rent ut att de vill minska tillväxten. Det betyder mindre med pengar för var och en och sämre ekonomi för hela Sverige.

Det blir som kampanjen mot ALS där man skall hälla en ishink över sig för att känna på hur det kan kännas. Det får man också betala för - den känslan. Skillnaden att ishinken kommer igen och igen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar