torsdag 7 augusti 2014


Riksvalslista - ett nytt sätt att skoja med medborgarna i riksdagsvaletVi har en nygammal företeelse i det stundande riksdagsvalet. "Riksvalslista" kallar valmyndigheten det hela för. Det är en lista med toppnamn från de olika valkretsarna för olika partier. Det är framförallt Allianspartier som valt att nu skapa egen "Riksvallista". Det finns en benägenhet att vilja rösta på en lista där det finns kända politiska profiler från det parti man sympatiserar med.
På denna lista har man givetvis möjlighet att personrösta.

Tillfaller då rösten den man kryssar. Till 99,9 procents säkerhet - Nej. Det beror på att en person kan bara bli vald en gång till parlamentet. Inte två-tre eller fyra ggr. Möjligheten att personrösta "drar mer" röster men oftast får personen mest personröster i det valdistrikt som man i första hand ställer upp för att bli vald.

Valmyndigheten är tydlig i sitt svar - "där man får flest personröster blir man också vald! "

På frågan vad som då händer med alla övriga personröster svarar valmyndigheten också mycket tydligt:
- De personrösterna tillfaller partiet i det valdistrikt som personen som röstat tillhör. Det betyder att om du bor i Dalarna så tillfaller personrösten med 99,9 procents säkerhet partiet i Dalarna.

Det har framkommit uppgifter under föregående år att exempelvis Folkpartet skapar en "Riksvalslista" för att - enligt artikel i Svenska Dagbladet i november 2013:
"– En riksvallista kan också användas gentemot utlandssvenskar, jag inbillar mig att det finns ganska många liberalt sinnade människor i andra länder. Då kan den som bor i London rösta på Jan Björklund."

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/fp-infor-rikslista_8721274.svd


Varje person som är utlandssvensk tillhör det valdistrikt som person en gång utvandrade från i Sverige. Det betyder i klartext att man väljer representanter från ett valdistrikt som en gång tillhörde för 10-15-20 år sedan. Man må kryssa Jan Björklund men kommer att rösta på partiet i det valdistrikt man en gång bodde i.
 
I riksdagsvalet är landet indelat i 29 valkretsar, som i stort motsvarar länen, och det vanliga är att partierna har en valsedel per valkrets.

När man studerar "Riksvalslistorna för de olika partierna närmare så kan de indelas i två kategorier:
- Mindre partier som inte har tillräckligt med valbara kandidater i respektive riksdagsvalkrets
- Vissa Allianspartier som placerar de mandat som kan vara i fara högt upp på valsedeln för att ge draghjälp till dessa distrikt.

Folk vet inte hur valsystemet fungerar. Det utnyttjar partierna till fullo. Väljarna tror att de som står högt upp på valsedeln har en chans att kryssa sig in. Det är nästan omöjligt med kandidaterna på riksvalslistan - men partierna tar chansen att röstmaximera. Den enda som lyckats med bedriften är Alf Svensson som blev vald före alla andra i många valdistrikt trots att KD hade listor i varje valdistrikt.

Den som satt valsystemet ur spel är SverigeDemokraterna. Det har två rikslistor. Identiska. Båda toppas med Jimmie Åkesson. Anledningen till två listor är att man varvar med namn som finns i norra och mellansverige på den ena och med folk från södra och mellansverige på den andra. Väljaren får känslan att de kan påverka vem som blir vald med att kryssa just deras kandidat. Ack vad man bedrar sig.

I detta riksdagsval är spärren för personvalet sänkt till 5 procent från 8 procent. Det innebär minst 5 procent som skall kryssa namnet av alla de som röstat på just detta parti i valkretsen. Om fler än en kandidat kommer över denna spärr gäller den som fått mest kryss som blir vald. Mindre partier har av naturliga skäl färre personer som röstar på partiet. Varje kryss betyder då mer än i ett större parti där det behövs många fler kryss för att det skall kunna ge effekten att bli personvald.

Ärligare vore om partierna satsade hårdare på personvalet och kandidaterna och inte lyfter fram tron om att kunna personkryssa in en kandidat som inte står på den valsedeln i det valdistrikt man tillhör.

I Alliansen är det Moderaterna, Centern och Folkpartiet som har Riksvalslistor. Inga rödgröna partier.


Jan Rejdnell

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar