måndag 18 augusti 2014

Utan invandring stannar Sverige


 


Sverige har 2,6 miljoner individer som har invandrat eller är barn till invandrare i Sverige. Hela Europa står inför en utmaning om att det behövs fler individer och händer för att klara det som kallas "välfärden". Sätter man stopp för all all invandring som SD förespråkar brakar vårt system samman. 

Men visst kostar invandring. Min gamla nationalekonomi-lärare numera professor Jan Ekberg (Växjö), menade att plus vändes till minus runt 1980 och att den statsfinansiella kostnaden 2006 var cirka 1,5 procent av BNP, i runda slängar 50 miljarder. Detta är på kort sikt.  Det finns ekonomer och SD-anhängare som säger att det kostar mycket mer. Frågan är hur deras alternativ ser ut? Stängda gränser, stängd arbetsmarknad samt en vägran att ta emot flyktingar från krig och oroshärdar! Att ekonomer reagerar på detta viset kan jag förstå men en politiker är något annat. 

Jag vill påpeka att jag som litteratur i nationalekonomi hade en bok som förklarade att Stålverk 80 var en samhällsekonomiskt vinst - vilket jag ivrigt kritiserade - men som Jan Ekberg då försvarade. Det finns alltid olika sätt att räkna på...

Invandrarbefolkningen i arbetsför ålder ökade under 1990-talet med 350 000 personer netto efter utvandring. Sedan uppgången i konjunkturen 1997/98 har sysselsättningen ökat med 270 000 fram till maj 2002. Arbetsmarknaden har tillförts fler arbetskrafter genom invandring än det finns nya jobb.

Utmaningen ligger i att få in fler i arbete mycket snabbare. Att få upp sysselsättningsgraden snabbt.Till det behövs en annorlunda politik än den som oppositionen och delvis Moderaterna företräder. Den svenska modellen med LAS och lägsta ingångslöner sätter effektivt stopp för att snabbt komma ut på arbetsmarknaden via ett enklare jobb. Om man istället underlättar för småföretagare att enkelt ta in arbetskraft utan en massa inskolning och att gå ifrån på arbetstid (fullt betalt) för att läsa svenska så kommer fler snabbt in i arbetslivet. Alternativet är att man får gå och vänta och "välfärdssystemet" är tvungen att betala. Det är detta SD och andra topprider på. Jag menar att med S+Mp+V-politik belastar det skattesystemet hårdare. Det blir offentlig sektor som får betala istället för att fler kommer ut i privat arbetsmarknad.     

Vad de som inte gillar invandrare glömmer bort är att det kostar samhället pengar att utbilda och skola in de som är födda i Sverige och svenska medborgare. Faktiskt så kommer invandrare i genomsnitt in på arbetsmarknaden långt mindre än hälften av den tid som det tar en inrikes född person att göra det! Detta kan man räkna på och skapa en nationalekonomiskt formel så anser att inrikes födda svenskar snabbt borde lämna landet och vi borde ta in fler invandrare. Med samma inställning att invandringen kostar kan man peka på att ungdomar utan arbete kostar. Är det ungdomarnas fel hur arbetsmarknaden ser ut? Skall alla ungdomar utvandra till Norge för att de kostar.

Det intressanta är istället hur man snabbt kan få in fler i arbete - snabbt. Den politiken kommer rädda vår välfärd och skatteunderlag i framtiden. Faktiskt är det så att utrikes födda arbetar mer än inrikes födda. Ekonomi och statistik igen - man talar ibland om att 40% av alla utrikes födda i Sverige är arbetslösa, problemet är att man då räknar in barn och skolungdomar, pensionärer och sjuka. Skulle man räkna likadant för inrikes födda så är 50% av inrikes födda i Sverige arbetslösa, alltså 50% av inrikes födda i Sverige är barn, skolungdomar, sjuka, pensionärer eller arbetslösa. Antalet som arbetar i Sverige är idag fler än någonsin 4,2 miljoner av befolkningen.

Under 2013 var över 750 000 utrikes födda personer sysselsatta. Sedan 2006 har antalet sysselsatta utrikes födda ökat med mer än 180 000 personer. De utrikes födda står för ca 70 procent av sysselsättningsökningen från 2006 till 2013. Fortsätter denna utvecklingen är det en "billig investering" att ta in fler invandrare. Man behöver inte vara nationalekonom för att förstå detta. 

Alternativet? 
Titta på intervjun med jimmie Åkesson i Agenda på Svt 17 augusti. SD skall spara 25 miljarder på invandringspolitiken. I praktiken sätta stopp för all typ av flyktinginvandring. 1 miljard skall sättas av till UNHCR och Libanon skall ta emot ännu fler flyktingar än de 1,5-2 miljoner de redan tagit emot i ett land med 4 miljoner i befolkning. Om Sverige isolerar sig och stänger gränserna tappar vi export. Stort tapp. Så visst kostar invandring men alternativet kostar än mer på sikt. http://www.svt.se/.../akesson-invandring-daligt-satt-att...
Följer man SD-politiken fullt ut blir det en isolering av Sverige. Sträng gränskontroll och detta påverkar vår handel i stor omfattning. Vi kan inte vara kvar i EU. Samarbeten över nationsgränser med utbyten låter sig inte göras. Detta drabbar vår ekonomi. 

Antalet yrkesaktiva per pensionär kommer att minska från 2,1 idag till 1,4 år 2030. Detta beror på att andelen äldre i befolkningen ökar till följd av ett lågt barnafödande och en ökande medellivslängd. Samtidigt lämnar de äldre arbetskraften arbetslivet.

Skall vi klara välfärden utan invandring får vi höja pensionsåldern kraftigt. Förbjuda förtidspension och berätta att hemtjänsten kommer att kosta dina besparingar. Receptet som oppositionen har är att höja skatterna. Det går till en gräns - sedan flyttar de som har en slant sparad till Spanien eller Portugal - för där får man mer för pengarna som pensionär. Det blir ökad rörlighet - det gillar inte SD. Så vad är alternativet till empati och bibehållen välfärd i framtiden?
Egosim?

Jan Rejdnell

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar